VIETNET-ICT

CÔNG NGHỆ VÌ CỘNG ĐỒNG

Trung tâm Công nghệ Thông tin- Truyền thông Vietnet (Vietnet- ICT) được thành lập từ năm 2007, đăng ký là tổ chức khoa học công nghệ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông trực thuộc Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam.

Không để ai bị bỏ lại phía sau trong chuyển đổi số

4 NHÓM ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG

01

Nhóm yếu thế (người dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em nghèo, cộng đồng LGBTQ+, người di cư v.v)

02

Các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức cộng đồng

03

Thanh thiếu niên

04

Cộng đồng cần giúp đỡ về công nghệ và truyền thông nói chung

CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN

YouthSpark
Kỹ năng số cho thanh thiếu niên

Kỹ năng số cho phụ nữ và trẻ em gái

NPOConnect
CNTT-TT và an toàn số cho tổ chức PCP, PLN

CNTT-TT và an toàn số
cho các nhóm yếu thế khác

MẠNG LƯỚI ẢNH HƯỞNG

Tác động xã hội của VIET-NET tới các tỉnh thành tại Việt Nam
+2.000.000 người thụ hưởng

+1.000 đơn vị/trường học

Thái Nguyên

Sơn La

Quảng Ninh

Hoà Bình

Đà Nẵng

Lâm Đồng

An Giang

Hồ Chí Minh

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

TỔ CHỨC QUỐC TẾ

TỔ CHỨC TRONG NƯỚC

TIN TỨC NỔI BẬT