• Tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, Việt Nam
 • contact@vietnet-ict.org
GIỚI THIỆU - GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC

GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Công nghệ Thông tin- Truyền thông Vietnet (Vietnet- ICT) được thành lập từ năm 2007, đăng ký là tổ chức khoa học công nghệ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông trực thuộc Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực nhân tài Việt Nam.

%
Thumb

Tầm nhìn

Vision

Vietnet-ICT hướng tới thu hẹp khoảng cách số, tạo cơ hội để các tổ chức và cộng đồng phát triển và thành công hơn.

Sứ mệnh

Mission

Vietnet-ICT hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là những nhóm yếu thế tại Việt Nam tiếp cận và hưởng lợi từ các sáng kiến số thông qua thúc đẩy hợp tác đối tác và tăng cường năng lực.

Lĩnh vực hoạt động

1. Kỹ năng số cho thanh thiếu niên

Hỗ trợ thanh thiếu niên, đặc biệt các nhóm khu vực khó khăn có cơ hội tiếp cận với những kiến thức, kỹ năng cập nhật thuộc các lĩnh vực CNTT, khoa học máy tính, từ đó phát triển tư duy và các kỹ năng số cần thiết giúp họ sẵn sàng với nghề nghiệp thế kỷ 21; Trang bị năng lực và kỹ năng công dân số giúp thanh thiếu niên tham gia và sử dụng Internet lành mạnh và tích cực.; Hỗ trợ thanh thiếu niên tham gia đóng góp tiếng nói vào quản trị và phát triển Internet tại Việt Nam.

 • Kỹ năng số và An toàn sử dụng Internet
 • CNTT và Khoa học máy tính
 • Quản trị Internet
Thumb
10
Dự án triển khai

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Mục đích: Nâng cao năng lực an toàn và bảo mật số cũng như năng lực ứng dụng công nghệ cho các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận Việt Nam; Hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận tiếp cận và hưởng lợi các gói tài trợ về công nghệ dành cho khối phi lợi nhuận.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Mục đích: Khuyến khích, trao quyền các trẻ em gái theo đuổi ngành công nghệ; Hỗ trợ phụ nữ tiếp cận và học hỏi các kiến thức và kỹ năng số; Nâng cao năng lực số và tăng cường sự tham gia của nữ giới vào hoạt động CNTT; Tăng cường năng lực CNTT/an toàn số /chuyển đổi số cho lãnh đạo là nữ giới trong các tổ chức.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Mục đích: Hỗ trợ các nhóm yếu thế tiếp cận và hưởng lợi từ các hoạt động ứng dụng CNTT, thu hẹp khoảng cách số; Nâng cao năng lực CNTT-TT và an toàn, bảo mật số cho các nhóm đối tượng yếu thế.

+2000000
Người thụ hưởng
+1000
Trường học
+150
Đối tác
+40
Tỉnh/Thành phố

MẠNG LƯỚI

Thành Tựu

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

Giai đoạn 2018 - 2022

Dịch bệnh Covid-19: linh hoạt trực tuyến và trực tiếp. Chủ đề thanh niên quản trị Internet trên quy mô toàn quốc

 • Bổ nhiệm Phó giám đốc tiếp tục vai trò Giám đốc điều hành
 • Mở rộng quan hệ đối tác tới các Sở GD&ĐT các tỉnh thành
 • Khởi động quan hệ hợp tác chiến lược với Tập đoàn Meta (Facebook) tiếp tục CT chuyển đổi số hướng tới TTN.

Giai đoạn 2012-2017

Giai đoạn tăng tốc

 • Khởi động quan hệ hợp tác chiến lược với Microsoft thực hiện mảng việc hướng tới thanh niên, các tổ chức phi lợi nhuận
 • Quan hệ đối tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo (đầu mối Cục Công nghệ thông tin)
 • Mạng lưới giáo viên THCS và 100 tổ chức phi lợi nhuận

Giai đoạn 2007 - 2012

Hình thành đội ngũ

 • Nguồn vốn: nhóm sáng lập, và một vài hợp đồng nhỏ từ DDD
 • Cơ cấu gọn nhẹ: giám đốc và nhóm thực hiện
 • Nhân sự hành chính kế toán chung

CƠ CẤU NHÂN SỰ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRUNG TÂM

Nguyễn Thu Huệ

Chủ tịch Hội đồng trung tâm

Bùi Anh Tuấn

Thành viên Hội đồng trung tâm
Thumb

Ngô Minh Trang

Thành viên Hội đồng trung tâm

Ban Giám Đốc

Thumb

Ngô Minh Trang

Giám Đốc

Phạm Thị Hiền

Phó Giám Đốc - Phụ trách Đào tạo

CÁN BỘ HÀNH CHÍNH KẾ TOÁN

Nguyễn Thùy Hương

Phụ trách Hành chính
Thumb

Nguyễn Thị Lệ

Phụ trách Tài chính - Kế toán

Nguyễn Như Quỳnh

Trợ lý KT - Hành chính

CÁN BỘ DỰ ÁN

Thumb

Lê Hoàng Diệu Anh

Quản lý Dự án và Truyền thông
Thumb

Phạm Linh Trang

Cán bộ Kỹ thuật và Đào tạo

Lê Thị Thu Trang

Cán Bộ dự án

Phạm Vân Diệp

Trợ lý Dự án và Truyền thông