Chúng tôi là ai?

/VỀ CHÚNG TÔI VIETNET-ICT /

GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Công nghệ thông tin -Truyền thông (Vietnet – ICT) thành lập từ năm 2007, đăng ký là tổ chứ Khoa học công nghệ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) và truyêng thông trực thuộc Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực nhân tài Việt Nam

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Hỗ trợ thanh thiếu niên, đặc biết các nhóm khu vực khó khăn có cơ hội tiếp cận với những kiến thức, kĩ năng cập nhật thuộc các lĩnh vực CNTT, khoa học máy tính, từ đó phát triển tư duy và các kỹ năng số cần thiết giúp họ sẵn sàng với nghề nghiệp thế kỉ 21. Trăng bị năng lực và kỹ năng công dân số, giúp thanh thiếu niên tham gia và sử dụng Internet lành mạnh và tích cực; Hỗ trợ thanh thiếu niên tham gia đóng góp tiếng nói vào quản trik và phát triển Internet tại Việt năm

10+
Dự án triển khai

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Mục đích: Nâng cao năng lực an toàn và bảo mật số cũng như năng lực ứng dụng công nghệ cho các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận Việt Nam; Hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận tiếp cận và hưởng lợi các gói tài trợ về công nghệ dành cho khối phi lợi nhuận.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Mục đích: Khuyến khích, trao quyền các trẻ em gái theo đuổi ngành công nghệ; Hỗ trợ phụ nữ tiếp cận và học hỏi các kiến thức và kỹ năng số; Nâng cao năng lực số và tăng cường sự tham gia của nữ giới vào hoạt động CNTT; Tăng cường năng lực CNTT/an toàn số /chuyển đổi số cho lãnh đạo là nữ giới trong các tổ chức.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Mục đích: Hỗ trợ các nhóm yếu thế tiếp cận và hưởng lợi từ các hoạt động ứng dụng CNTT, thu hẹp khoảng cách số; Nâng cao năng lực CNTT-TT và an toàn, bảo mật số cho các nhóm đối tượng yếu thế.

CÁC CON SỐ ẤN TƯỢNG

+2000000
NGƯỜI THỤ HƯỞNG
+1000
TRƯỜNG HỌC
+150
ĐỐI TÁC
+40
TỈNH/THÀNH PHỐ

MẠNG LƯỚI

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

NTT06674-2
Giai đoạn 2023 - Đến nay

- Kiện toàn nhân sự Ban giám đốc: bổ nhiệm Phó giám đốc

- Mở rộng tác động các chương trình: đa dạng các đối tượng hưởng lợi và giới thiệu chương trình “Kỹ năng số cho phụ nữ và trẻ em gái”

- Phát triển đội ngũ tinh nhuệ và sáng tạo: tăng cường năng lực đào tạo và phát triển nội dung trong lĩnh vực giáo dục công nghệ, kỹ năng số, và an toàn số

- Tiếp tục vai trò dẫn dắt và lan toả trong cộng đồng với những kỹ năng sẵn sàng cho tương lai như ứng dụng trí tuệ nhân tạo, kinh doanh trực tuyến, và bảo vệ môi trường trong kỷ nguyên số

facebook-thoidaiso
Giai đoạn 2018 - 2022

- Meta trở thành đối tác chiến lược. Mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược bao gồm các trường, địa phương, các Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Giới thiệu Diễn đàn Thanh niên quản trị Internet tại Việt Nam. Hình thức đào tạo từ xa được thực hiện trong thời gian Covid.

- Xây dựng và phát triển kế hoạch chiến lược 5 năm (2022 – 2027) thích ứng và đáp ứng yêu cầu kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế.

- Công bố 4 chương trình dự án cho Thanh thiếu niên, các tổ chức phi lợi nhuận, phụ nữ - trẻ em gái, và các nhóm dễ bị tổn thương khác.

con-thuyen-mo-uoc-tong-ket
Giai đoạn 2012 - 2017

- Microsoft và Bộ Giáo dục & Đào tạo trở thành đối tác chiến lược với các dự án hướng tới thanh niên và các tổ chức Phi lợi nhuận.

- Xây dựng mạng lưới đối tác với các nhà
trường và giáo viên.

- Phát triển và ổn định cơ cấu tổ chức và đội ngũ nhân sự.

AF-tap-huan-lam-dong
Giai đoạn 2007 - 2012

- Được thành lập như một tổ chức Khoa học và Công nghệ nhằm thu hẹp khoảng cách số tại Việt Nam.

- Cơ cấu gọn nhẹ: Một nhóm TNV hỗ trợ thực hiện một số các dự án nhỏ.

CƠ CẤU NHÂN SỰ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRUNG TÂM

mrs-nguyen-thu-hue
Nguyễn Thu Huệ
Chủ Tịch Hội Đồng Trung Tâm
nguyen-van-tai
Bùi Anh Tuấn
Thành viên Hội Đồng Trung Tâm
mrs-ngo-minh-trang
Ngô Minh Trang
Thành viên Hội Đồng Trung Tâm

BAN GIÁM ĐỐC

mrs-ngo-minh-trang
Ngô Minh Trang
Giám Đống Trung Tâm
Ms-Pham-Thi-Hien
Phạm Thị Hiền
Phó Giám Đốc - Phụ trách đào tạo

CÁN BỘ HÀNH CHÍNH KẾ TOÁN

mrs
Nguyễn Thuỳ Hương
Phụ Trách Hành Chính
ba-nguyen-thi-le
Nguyễn Thị Lệ
Phụ Trách Tài Chính - Kế Toán
ms
Nguyễn Như Quỳnh
Trợ lý KT - Hành Chính

CÁN BỘ DỰ ÁN

ms
Lê Hoàng Diệu Anh
Quản Lý Dự Án Và Truyền Thông
thuong
Trần Thị Thương Thương
Điều Phối Viên
IMG_1253
Phạm Linh Trang
Cán Bộ Kỹ Thuật và Đào Tạo
ms
Lê Thị Thu Trang
Cán Bộ Dự Án
diep
Phạm Vân Diệp
Trợ Lý Dự Án và Truyền Thông
Scroll to Top