Chính sách bảo vệ trẻ em

Tất cả nhân viên của Vietnet-ICT cam kết mang lại những điều kiện tốt nhất cho trẻ em trong khả năng của mình, Vietnet-ICT phát triển chính sách bảo vệ trẻ em với mục đích:

– Nâng cao nhận thức về vấn nạn lạm dụng và xâm hại trẻ em với nhân viên và đối tác;

– Nhận biết và ngăn ngừa các nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn của trẻ em;

– Hướng dẫn các biện pháp bảo vệ trẻ em;

Chính sách này đưa ra những giá trị, quy chuẩn và hiểu biết chung cũng như các bước thực hiện để đảm bảo rằng tất cả trẻ em được bảo vệ trong mọi hoạt động thuộc dự án do Vietnet-ICT tiến hành hay khi nhân viên của tổ chức có vấn đề nghiêm trọng liên quan tới quyền lợi hay cách đối xử với trẻ em.

Cam kết của Vietnet-ICT trong việc bảo vệ trẻ em

– Lắng nghe và quan tâm sâu sắc tới tâm tư nguyện vọng của trẻ.

– Kết hợp với cha mẹ/người giám hộ và/hoặc các các nhà chuyên môn khác để đảm bảo việc bảo vệ trẻ em một cách có hiệu quả.

– Đảm bảo an toàn thông tin và hình ảnh của trẻ em tham gia dự án nhằm tránh những nguy cơ xâm hại.

– Áp dụng các hệ thống và quy trình bảo vệ trẻ em cho nhân viên.

– Phổ biến kiến thức chung về các vấn đề bảo vệ trẻ em và đảm bảo các vấn đề này được được thông báo trong kế hoạch và hoạt động của nhân viên.

– Chia sẻ thông tin về bảo vệ trẻ em và các hoạt động tốt với bản thân trẻ em, và cha mẹ/người giám hộ.

| Xem chính sách bảo vệ trẻ em bản đầy đủ

Scroll to Top