• Tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, Việt Nam
  • contact@vietnet-ict.org
Thumb

Mục tiêu dự án

Chương trình Nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ số cho thành viên TYM được thực hiện dưới sự hợp tác giữa Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) và Quỹ châu Á. Mục tiêu chung của chương trình là nhằm mở rộng cơ hội kinh tế và sự tham gia vào nền kinh tế kỹ thuật số cho các cộng đồng yếu thế, đặc biệt các doanh nghiệp siêu nhỏ do nữ làm chủ và hộ kinh doanh gia đình ở nông thôn và vùng sâu, vùng xa bằng cách trang bị cho họ các kỹ năng công nghệ thông tin (CNTT) quan trọng. Chương trình nâng cao năng lực này nằm trong khuôn khổ dự án khu vực mang tên “Go Digital ASEAN” do Google.org hỗ trợ ở 10 quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam”. Tại Việt Nam, Vietnet-ICT là đơn vị tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ việc xây dựng nội dung và các tài liệu đào tạo cũng như tập huấn cho các cán bộ nòng cốt của chương trình.

Một số hình ảnh về dự án 

Thumb
Thumb

CÁC DỰ ÁN TRONG CHƯƠNG TRÌNH

Digital Readiness Academy
Dự án Kỹ năng số cho Thế kỷ 21 - Digital Readiness Academy
Click Here
Youth Training and Innovation Centre
Dự án Trung tâm Đào tạo CNTT và Sáng kiến khởi nghiệp cho thanh niên
YTIC - Youth Training and Innovation Centre
Click Here
Chuỗi hoạt động Công dân số
(từ năm 2017 đến nay)
Click Here
YouthSpark Digital Inclusion
Dự án Tăng cường kỹ năng công nghệ thông tin cho giới trẻ hội nhập và phát triển
Click Here
Previous
Next

CÁC DỰ ÁN TRONG CHƯƠNG TRÌNH

We Think Digital

Dự án Tư duy thời đại số - We Think Digital

We Think Digital

Dự án Tư duy thời đại số - We Think Digital

Youth Internet Governance Forum Vietnam

Dự án Diễn đàn Thanh niên Quản trị Internet Việt Nam
Youth Internet Governance Forum Vietnam yigf.vn

Kỹ năng số cho phụ nữ và trẻ em gái