TÌM KIẾM ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BCTC 2023

Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông Vietnet (Vietnet- ICT) được thành lập từ năm 2007, đăng ký là tổ chức khoa học công nghệ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông trực thuộc Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực nhân tài Việt Nam. Trung tâm hoạt động không vì mục đích lợi nhuận theo luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/06/2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014. Chúng tôi thực hiện các hoạt động vì cộng đồng và có phát sinh doanh thu từ dịch vụ liên quan đến lĩnh vực được cho phép hoạt động. 

Vietnet-ICT áp dụng nguyên tắc kế toán thực thu; hệ thống kế toán, định mức chi tiêu, thủ tục mua sắm thuê mướn dịch vụ theo quy định của Vietnet-ICT. Nhằm thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, chúng tôi tìm kiếm các đơn vị Kiểm toán độc lập với các yêu cầu chi tiết như sau:

1. Yêu cầu về năng lực

  • Là đơn vị có năng lực, uy tín, có thời gian hoạt động tối thiểu 03 năm;
  • Có mức phí kiểm toán hợp lý, cạnh tranh phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Vietnet-ICT yêu cầu;
  • Đơn vị có kinh nghiệm thực hiện kiểm toán đối với các tổ chức Phi lợi nhuận.

2. Yêu cầu về nội dung kiểm toán

  • Phạm vi kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
  • Cung cấp báo cáo kiểm toán và thư quản lý bằng tiếng Việt và tiếng Anh (05 bộ);
  • Thời gian phát hành kiểm toán: trước ngày 31/03/2024

3. Thời gian dự kiến: Từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 03 năm 2024

4. Địa điểm

Phòng 3001, Tầng 30, Tòa 34T Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

5. Hồ sơ chào giá

  • Hồ sơ pháp lý và năng lực của đơn vị kiểm toán;
  • Thư chào giá dịch vụ kiểm toán;
  • Danh sách nhân sự tham gia kiểm toán;

Đề nghị Quý Công ty quan tâm gửi hồ sơ chào giá đến Vietnet-ICT trước ngày 01/03/2024 theo địa chỉ:

Bà Nguyễn Thị Lệ – Phụ trách Tài chính – Kế toán

Điện thoại: 0978 348 810; Email: hckt@vietnet-ict.org

Xem Thêm

Scroll to Top