Bà Phạm Thị Hiền tốt nghiệp Kinh tế quốc tế Học viện Ngoại giao năm 2012. Với mong muốn được đóng góp cho phát triển cộng đồng, bà Hiền đã có 8 năm kinh nghiệm hoạt động trong nhiều lĩnh vực phát triển khác nhau như kinh tế, y tế, giáo dục và công nghệ. Gia nhập Vietnet-ICT từ năm 2016 với vị trí điều phối viên dự án, bà Hiền đã góp phần tổ chức thành công các chương trình và hoạt động tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên về CNTT, đồng thời bà Hiền cũng có kinh nghiệm trong việc biên soạn tài liệu và giảng dạy CNTT và khoa học máy tính cho các lãnh đạo cộng đồng và trẻ em khu vực khó khăn. Hiện tại bà Hiền cũng đang tham gia chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG).

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP
vi