• Tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, Việt Nam
  • contact@vietnet-ict.org

GIỚI THIỆU - THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRUNG TÂM

Bà Nguyễn Thu Huệ

Chủ tịch Hội đồng trung tâm

Ông Bùi Anh Tuấn

Thành viên Hội đồng trung tâm

Ban Giám Đốc

Thumb

Bà Ngô Minh Trang

Giám Đốc

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Bà Nguyễn Thùy Hương

Phụ trách Hành chính
Thumb

Bà Phạm Linh Trang

Cán bộ dự án
Thumb

Bà Lê Hoàng Diệu Anh

Quản lý Dự án và Truyền thông

Lê Thị Thu Trang

Cán Bộ dự án

Nguyễn Như Quỳnh

Trợ lý kế toán