• Tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, Việt Nam
  • contact@vietnet-ict.org
Thumb

Ông Bùi Anh Tuấn

Chủ tịch Hội đồng trung tâm

Ông Bùi Anh Tuấn hiện đang công tác tại trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội. Ông là thành viên Hội đồng Trung tâm của Vietnet-ICT. Ông tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội và đã có hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin tại Viện Công nghệ Thông tin, Công ty Buffalo Tours, tập đoàn Thiên Minh. Ông Bùi Anh Tuấn có vai trò tư vấn chiến lược, định hướng phát triển, gây quỹ, tư vấn về chuyên môn công nghệ thông tin cho Vietnet-ICT.

  • Phone: +123 4569008
  • Email: conatact@gmail.com

Artificial Intelligence
80%