• Tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, Việt Nam
  • contact@vietnet-ict.org

Năm 2018-2019, Vietnet-ICT phối hợp với Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) với sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của Microsoft triển khai dự án TSI – Technology for Social Impact. Dự án tập trung vào việc nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ vào quản trị của các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động tại Việt Nam thông qua các hoạt động như:  

– Hỗ trợ đăng ký tham gia Techsoup – được nhận các phần mềm, gói dịch vụ nền tảng đám mây miễn phí hoặc được mua với giá ưu đãi từ các công ty công nghệ như Microsoft, Adobe, v.v. 

– Hướng dẫn, huấn luyện nâng cao năng lực quản trị tổ chức trực tiếp tại tổ chức thông qua ứng dụng Microsoft 365 và Microsoft Azure; 

– Xây dựng và hỗ trợ kinh phí triển khai ứng dụng quản trị doanh nghiệp-workflow cho các tổ chức phi chính phủ. 

Dự án cũng hoàn thiện việc xây dựng 1 Cổng thông tin công nghệ “Quản trị và Chuyển đổi số” cho NPOs (trang www.tsivietnam.vn): cung cấp kiến thức quản trị phương thức sử dụng các công nghệ và nền tảng điện toán đám mây để cải thiện quản trị và vận hành tổ chức, đồng thời phát triển được 1 cuốn Cấm nang Công nghệ ứng dụng quản lý tổ chức hiệu quả.