• Tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, Việt Nam
  • contact@vietnet-ict.org
Thumb

Mục tiêu dự án

Dự án do Microsoft tài trợ, Vietnet- ICT phối hợp với Viện CNTT-TT (ĐH Bách Khoa Hà Nội) thực hiện, hợp tác với Bộ Khoa học Công nghệ. Dự án triển khai từ tháng 04 năm 2012 đến tháng 4/2016, chia thành 3 giai đoạn. Chạy song song với giai đoạn 3 là dự án YTIC Plus 1 và chương trình We Speak Code Training, thời gian từ tháng 4/2015 – 4/2016. Dự án nhằm tăng cường năng lực cho thanh niên thông qua các sáng tạo dựa trên nền tảng công nghệ và các khóa đào tạo nhằm tăng cơ hội tiếp cận các việc làm của họ. Dự án đã đầu tư xây dựng được 01 phòng lab với 25 máy tính laptop Sony Vaio được cài đầy đủ các phần mềm bản quyền của Microsoft để triển khai các khóa đào tạo cho các nhóm đối tượng của dự án.

Kết quả đạt được

    • Tổng số lượng thanh thiếu niên được đào tạo tại dự án YTIC từ năm 2012 - 2015: 10.034.
    • 132 khoá đào tạo cho thanh niên về các kĩ năng CNTT, tìm kiếm việc làm.
    • Gần 20 khoá học đã tổ chức trong và ngoài Hà Nội với sự tham gia tích cực của sinh viên, học sinh.
    • Dự án đã triển khai tại 12 địa phương bao gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Hoà Bình, Lào Cai, Hà Giang, Huế, Thái Bình, Hải Dương, Nam Định, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Thái Nguyên.

Một số hình ảnh về dự án

Thumb
Thumb

CÁC DỰ ÁN TRONG CHƯƠNG TRÌNH

Digital Readiness Academy
Dự án Kỹ năng số cho Thế kỷ 21 - Digital Readiness Academy
Click Here
Youth Training and Innovation Centre
Dự án Trung tâm Đào tạo CNTT và Sáng kiến khởi nghiệp cho thanh niên
YTIC - Youth Training and Innovation Centre
Click Here
Chuỗi hoạt động Công dân số
(từ năm 2017 đến nay)
Click Here
YouthSpark Digital Inclusion
Dự án Tăng cường kỹ năng công nghệ thông tin cho giới trẻ hội nhập và phát triển
Click Here
Previous
Next

CÁC DỰ ÁN TRONG CHƯƠNG TRÌNH

We Think Digital

Dự án Tư duy thời đại số - We Think Digital

We Think Digital

Dự án Tư duy thời đại số - We Think Digital

Youth Internet Governance Forum Vietnam

Dự án Diễn đàn Thanh niên Quản trị Internet Việt Nam
Youth Internet Governance Forum Vietnam yigf.vn

Kỹ năng số cho phụ nữ và trẻ em gái