• Tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, Việt Nam
  • contact@vietnet-ict.org
Thumb

Mục tiêu dự án

Dự án Trẻ em thời đại số Châu Á – Thái Bình Dương, tên tiếng anh: Digital Kids Asia-Pacific (DKAP) được tài trợ bởi quỹ Korean Funds-in-trust được hình thành với mục tiêu nâng cao nhận thức của giới trẻ về công dân số và góp phần đưa tiếng nói của người trẻ tới gần hơn các nhà hoạch định chính sách.

Dự án được triển khai tại Việt Nam do UNESCO và Vietnet-ICT phối hợp thực hiện. Mục tiêu của dự án là xây dựng được một báo cáo truyền thông đa phương tiện truyền tải nội dung về những năng lực số mà trẻ em nói chung, đặc biệt là trẻ em Châu Á – Thái Bình Dương dưới góc nhìn và quan điểm của chính các bạn thanh niên. Bản báo cáo này đã được lên ý tưởng và xây dựng nội dung bởi nhóm thanh niên nòng nốt tham gia dự án (gọi là nhóm thanh niên nòng cốt DKAP). Trong khuôn khổ dự án, một buổi đàm thoại cũng đã được tổ chức thành công giữa các nhà hoạch định chính sách và Nhóm thanh niên nòng cốt DKAP.

Về DKAP Việt Nam

Thanh thiếu niên độ tuổi từ 15-24 được đánh giá là thế hệ kết nối trực tuyến nhiều nhất trên thế giới và các nghiên cứu chỉ ra rằng thậm chí độ tuổi tham gia internet sẽ ngày càng nhỏ hơn trong thời gian tới. Khi tham gia trên mạng, các em sử dụng công nghệ như một công cụ quan trọng để tham gia vào đời sống xã hội, tìm kiếm thông tin, giao tiếp và học hỏi. Không chỉ giúp ích trong đời sống hàng ngày, khả năng sử dụng và làm chủ công nghệ còn là một tiêu chí quan trọng trong công việc khi các em lớn lên. Các nhà tuyển dụng trong tương lai sẽ dần có xu hướng tìm kiếm các ứng viên không chỉ “biết sử dụng công nghệ” mà cần phải làm chủ công nghệ cùng với sức sáng tạo, khả năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Tuy công nghệ đóng vai trò thiết yếu trong cuộc sống của trẻ em nhưng hệ thống giáo dục dường như phải đối đầu với những khó khăn trong việc giúp đỡ và hướng dẫn các em cách tương tác và sử dụng công nghệ. Nghiên cứu về chính sách về công dân số trên 22 quốc gia Châu Á- Thái Bình Dương (2016)* chỉ ra rằng khoảng 75% chính sách tập trung vào công nghệ cơ bản, số lượng chính sách đề cập tới những kiến thức thông tin nâng cao, năng lực tham gia và năng lực sáng tạo trong công nghệ thấp hơn rất nhiều.

UNESCO (2016). A Policy Review: Building Digital Citizenship in Asia Pacific through Safe, Effective and Responsible Use of ICT. Bangkok: UNESCO

Trước những tác động của sự thay đổi công nghệ nhanh chóng đối với giáo dục và trẻ em, Dự án Trẻ em thời đại số Châu Á – Thái Bình Dương, tên tiếng anh: Digital Kids Asia-Pacific (DKAP) được hỗ trợ bởi UNESCO và Korean Funds-in-Trust, đã được khởi xướng để phát triển một nghiên cứu thực chứng về những vấn đề này, qua đó cung cấp đầy đủ thông tin tới các nhà hoạch định chính sách nhằm thúc đẩy năng lực số của trẻ em ở các nước Châu Á – Thái Bình Dương.

Năm 2019, dự án DKAP triển khai giai đoạn nghiên cứu và thành công trong việc xây dựng Khung giáo dục kỹ năng công dân số nhằm hướng dẫn việc đạt được một loạt các năng lực của công dân số về nhận thức, hành vi và cảm xúc xã hội mà trẻ em cần có trong hiện tại và tương lai

Năm 2020, Dự án Digital Kids Asia-Pacific thí điểm hoạt động kết nối thanh niên tại Việt Nam, thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin –Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT) dưới sự tài trợ của UNESCO và quỹ Korean Funds-in-trust. Hoạt động này được hình thành với mục tiêu nâng cao nhận thức của giới trẻ về công dân số và góp phần đưa tiếng nói của người trẻ tới gần hơn các nhà hoạch định chính sách.

Trong khuôn khổ dự án, Nhóm thanh niên nòng cốt DKAP gồm 32 thành viên được thành lập để xây dựng một bản báo cáo truyền thông đa phương tiện thể hiện tiếng nói và nguyện vọng của các bạn trẻ về chủ đề công dân số trong phạm vi trong và ngoài trường học.

Một số hình ảnh về dự án

Thumb
Thumb