• Tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, Việt Nam
  • contact@vietnet-ict.org

Tổng quan chương trình

Thumb

Mục đích:

- Hỗ trợ thanh thiếu niên, đặc biệt các nhóm khu vực khó khăn có cơ hội tiếp cận với những kiến thức, kỹ năng cập nhật thuộc các lĩnh vực CNTT, khoa học máy tính, từ đó phát triển tư duy và các kỹ năng số cần thiết giúp họ sẵn sàng với nghề nghiệp thế kỷ 21.

- Trang bị năng lực và kỹ năng công dân số giúp thanh thiếu niên tham gia và sử dụng Internet lành mạnh và tích cực.

- Hỗ trợ thanh thiếu niên tham gia đóng góp tiếng nói vào quản trị và phát triển Internet tại Việt Nam.

Nhóm hoạt động chính:

- Tăng cường năng lực: tập huấn giáo viên nguồn, tập huấn học sinh...

- Truyền thông nâng cao nhận thức: triển khai các chiến dịch truyền thông, phát triển các sản phẩm truyền thông đa phương tiện.…

- Tổ chức đa dạng các sự kiện và các hoạt động nâng cao nhận thức: hội thảo, diễn đàn, giao lưu sinh viên, talkshow, cuộc thi... - Tham gia quá trình nghiên cứu, đề xuất chính sách liên quan tới sáng kiến số, CNTT-TT, kỹ năng số.

- Khuyến khích và trao quyền thanh thiếu niên tìm hiểu các vấn đề xã hội về kỹ năng số và tham gia vào quá trình đề xuất giải pháp thực tiễn và chính sách

Lĩnh vực tập trung:

- Kỹ năng số và An toàn sử dụng Internet

- CNTT và Khoa học máy tính

- Quản trị Internet

Thumb
Thumb