Chương trình Nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ số cho thành viên TYM – Dự án Go Digital ASEAN (2020)

Chương trình Nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ số cho thành viên TYM được thực hiện dưới sự hợp tác giữa Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) và Quỹ châu Á. Mục tiêu chung của chương trình là nhằm mở rộng cơ hội kinh tế và sự tham gia vào nền kinh tế kỹ thuật số cho các cộng đồng yếu thế, đặc biệt các doanh nghiệp siêu nhỏ do nữ làm chủ và hộ kinh doanh gia đình ở nông thôn và vùng sâu, vùng xa bằng cách trang bị cho họ các kỹ năng công nghệ thông tin (CNTT) quan trọng. Chương trình nâng cao năng lực này nằm trong khuôn khổ dự án khu vực mang tên “Go Digital ASEAN” do Google.org hỗ trợ ở 10 quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam”.

Tại Việt Nam, Vietnet-ICT là đơn vị tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ việc xây dựng nội dung và các tài liệu đào tạo cũng như tập huấn cho các cán bộ nòng cốt của chương trình.

THUỘC CHƯƠNG TRÌNH:

Dự án này là một trong các dự án thuộc khuôn khổ chương trình:

Tài liệu đính kèm

Scroll to Top