Chương Trình Hợp Tác Với Techsoup Asia

Mục tiêu dự án

Từ năm 2013, Vietnet-ICT hợp tác với TechSoup Asia triển khai các hoạt động hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận sử dụng công nghệ, kết nối, nâng cao tính hiệu quả, năng lực cạnh tranh thông qua cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tư vấn kỹ thuật phần mềm tài trợ bản quyền, kết hợp đào tạo CNTT, hướng nghiệp và khởi nghiệp. Từ năm 2015 – 2016, Vietnet-ICT đã hỗ trợ 238 tổ chức đăng ký vào hệ thống, đồng thời tổ chức được rất nhiều sự kiện cả trực tiếp và trực tuyến, trong đó ngày hội NGO Connection day đã thu hút được hơn 120 tổ chức phi lợi nhuận trong nước và quốc tế. Những sự kiện trực tiếp và trực tuyến được tổ chức để tăng cường năng lực công nghệ thông tin cho những tổ chức khác. Trong năm 2015, 20 sự kiện trực tuyến và trực tiếp đã được tổ chức, mang công nghệ thông tin đến với khối phi lợi nhuận trên toàn quốc. Tổng giá trị phần mềm các tổ chức đã mua lên đến hàng chục ngàn đô la Mỹ, tiết kiệm cho các tổ chức số tiền xấp xỉ 1 triệu đô la Mỹ.

Hiện tại, Vietnet-ICT vẫn tiếp tục là đầu mối hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận đăng ký chương trình tài trợ phần mềm trên nền tảng của TechSoup Asia.

THUỘC CHƯƠNG TRÌNH:

Dự án này là một trong các dự án thuộc khuôn khổ chương trình:

Tài liệu đính kèm

Một số hình ảnh của dự án

Scroll to Top