Các Chương Trình Đào Tạo Tập Huấn Cho Các Đối Tác Về An Toàn Số Và Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Cho Các Nhóm Đối Tượng Yếu Thế

Tổng quan dự án

Từ năm 2020, Vietnet-ICT đã hỗ trợ rất nhiều tổ chức xây dựng các chương trình đào tạo tập huấn riêng cho từng đối tượng yếu thế chuyên biệt dựa theo những nhu cầu và hiểu biết về từng đối tượng. Những nội dung tập huấn có thể bao gồm những kỹ năng về an toàn số, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông… giúp cho họ hội nhập và phát triển.

Một số khoá đào tạo đã triển khai

    • Tập huấn về kỹ năng an toàn số và làm việc online an toàn cho lãnh đạo và thành viên nòng cốt của các Hội nhóm người khuyết tật trên phạm vi cả nước thông qua dự án do Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) triển khai (2021 và 2022).
    • Tập huấn sử dụng Zalo và kỹ năng chụp ảnh cơ bản dành cho nhóm phụ nữ thu gom phi chính thức thông qua dự án do Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) triển khai (2021).
    • Tập huấn về an toàn số cho phụ nữ khuyết tật trong mạng lưới của Hội người khuyết tật Hà Nội (DP Hanoi) (2021).

THUỘC CHƯƠNG TRÌNH:

Dự án này là một trong các dự án thuộc khuôn khổ chương trình:

Tài liệu đính kèm

Scroll to Top