Bà Phạm Thị Hiền

Thumb

Bà Phạm Thị Hiền

Quản lý Dự án và Đào tạo

Bà Phạm Thị Hiền, tốt nghiệp hai bằng Thạc sỹ Quản trị tại Trường Quản lý IESEG (Pháp) và Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG). Bà có hơn 10 năm kinh nghiệm quản lý các dự án phát triển cộng đồng, giáo dục và công nghệ. Bà gia nhập Vietnet-ICT từ năm 2016 và bắt đầu phụ trách vị trí Quản lý Dự án và Đào tạo từ năm 2019 và tham gia điều phối các dự án như “Tăng cường kỹ năng công nghệ cho giới trẻ hội nhập và phát triển”, “Go Digital ASEAN” (2019-2020), “Kỹ năng số Khu vực ASEAN” (2022-2023). Bà còn là chuyên gia đào tạo về kỹ năng số cho hàng ngàn giáo viên trên nhiều tỉnh/thành phố từ năm 2019, và là thành viên hội đồng biên soạn tài liệu Hướng dẫn giáo viên giảng dạy về kỹ năng số do Viện khoa học giáo dục Việt Nam, Meta và Vietnet-ICT thực hiện (2022). Bà tham gia các diễn đàn về giáo dục và kỹ năng số trong và ngoài nước như APIGA (2019) tại Hàn Quốc, APNIC 48 (2019) tại Thái Lan.

%
Scroll to Top