Bà Nguyễn Thu Huệ

Thumb

Bà Nguyễn Thu Huệ

Chủ Tịch Hội Đồng Trung Tâm

Bà Huệ là một trong các thành viên sáng lập Vietnet-ICT. Hiện nay bà đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Trung tâm, chủ trì xây dựng và phát triển các quan hệ đối tác chiến lược, huy động các nguồn lực, góp phần thữ hiện các mục tiêu phát triển của Vietnet-ICT. Năm 2022, bà Huệ được ghi nhận là một trong các cựu học viên khác biệt (Distinguished Alumni) - đề cử bởi Chapter Vietnam của Cộng đồng Học viện Công nghệ Châu Á (AITAA) Trước khi sáng lập Vietnet-ICT, bà Huệ có kinh nghiệm làm việc tại các dự án phát triển Quốc tế và chi nhánh công ty luật Quốc tế tại Việt Nam. Bà Huệ tốt nghiệp Thạc sỹ quản trị kinh doanh Quốc tế (Học viện Công nghệ Châu Á-AIT), có bằng cử nhân luật kinh tế và tốt nghiệp chính quy cử nhân văn chương (Đại học Hà Nội)

%
Scroll to Top