NPOConnect CNTT-TT & An Toàn Số Cho Tổ Chức PCP, PLN

Tổng quan chương trình

Mục đích

Nâng cao năng lực an toàn và bảo mật số cũng như năng lực ứng dụng công nghệ cho các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận Việt Nam; Hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận tiếp cận và hưởng lợi các gói tài trợ về công nghệ dành cho khối phi lợi nhuận.

Các nhóm hoạt động chính

– Đào tạo và tăng cường năng lực cho các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận: thực hiện các chương trình đào tạo ứng dụng CNTT và an toàn số hỗ trợ cộng đồng phi lợi nhuận ở Việt Nam.

– Hỗ trợ khối phi lợi nhuận tiếp cận các nguồn lực về công nghệ: trợ giúp các tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ nhận các phần mềm, gói dịch vụ nền tảng đám mây, các công nghệ mới miễn phí hoặc được mua với giá ưu đãi từ các công ty công nghệ như Microsoft, Adobe, v.v. thông qua các chương trình trao tặng miễn phí và có hỗ trợ phí.

– Tài trợ máy móc, thiết bị đã cũ

– Cung cấp các dịch vụ về chuyển đổi số như chuyển đổi hosting và hotmail sang Azure, triển khai các giải pháp đám mây như Microsoft 365 và Google Workspace, truy cập các công cụ thiết kế cao cấp trực tuyến…

– Thu thập và kết nối xây dựng cơ sở dữ liệu để trao đổi trong cộng đồng phi lợi nhuận

CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH

Dự án TSI

Dự án tập trung vào việc nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ vào quản trị của các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động tại Việt Nam thông qua...

Chương Trình Hợp Tác Với Techsoup Asia

Vietnet-ICT hợp tác với TechSoup Asia triển khai các hoạt động hỗ trợ các tổ chức PLN sử dụng công nghệ...

Dự án Digital Safety Hub (DSH)

Gia tăng những kiến thức về an toàn kỹ thuật số, giúp các tổ chức có thể xác định rủi ro và biết...
Scroll to Top