Dự án TSI

 1. Giới thiệu chung

Trong thời đại công nghệ 4.0, tổ chức phi chính phủ (PCP) để phát triển hiệu quả và bền vững cần có những cải thiện trong việc ứng dụng công nghệ để chuyển đổi quản lý tổ chức. Theo khảo sát của Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT) và Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD), có tới hơn 90% các tổ chức có nhu cầu trong việc chuyển đổi số để quản lý tổ chức hiệu quả. Các khó khăn chủ yếu mà các tổ chức gặp phải là do thiếu thông tin cập nhật về các ứng dụng công nghệ, không có nhân lực chuyên trách và thiếu người hướng dẫn cụ thể cho tổ chức.

Để đáp ứng nhu cầu này, Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT) và Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD) với sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của Microsoft thực hiện dự án “TSI – Digital Transformation for NPOs – Chuyển đổi số cho các tổ chức PCP” tại Việt Nam.

 1. Mục tiêu chương trình

Dự án tập trung vào việc nâng cao năng lực quản lý của các tổ chức PCP đang hoạt động tại Việt Nam thông qua:

– Hỗ trợ đăng ký tham gia Techsoup – được nhận các phần mềm, gói dịch vụ nền tảng đám mây miễn phí hoặc được mua với giá ưu đãi từ các công ty công nghệ như Microsoft, Adobe, v.v.

– Hướng dẫn, tập huấn nâng cao năng lực quản trị tổ chức trực tiếp tại tổ chức thông qua ứng dụng Microsoft 365 và Microsoft Azure;

– Xây dựng và hỗ trợ kinh phí triển khai ứng dụng quản trị doanh nghiệp-workflow cho các tổ chức phi chính phủ.

Dự án cũng hoàn thiện việc xây dựng 1 thư viện tài liệu số trên website vietnet-ict.org: cung cấp kiến thức quản trị phương thức sử dụng các công nghệ và nền tảng điện toán đám mây để cải thiện quản trị và vận hành tổ chức, đồng thời phát triển được 1 cuốn Cấm nang Công nghệ ứng dụng quản lý tổ chức hiệu quả.

 1. Đối tượng tham gia

Các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam/nước ngoài đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, thuộc 1 trong các tổ chức sau:

 • Tổ chức cứu trợ xã hội
 • Quỹ từ thiện (bao gồm cả quỹ tư nhân)
 • Tổ chức phi chính phủ quốc tế
 • Hội, Hiệp hội
 • Tổ chức khoa học công nghệ theo đuổi các hoạt động từ thiện
 1. Địa điểm hoạt động trực tiếp

 • Thành phố Hà Nội
 • Thành phô Hồ Chí Minh

THUỘC CHƯƠNG TRÌNH:

Dự án này là một trong các dự án thuộc khuôn khổ chương trình:

Tài liệu đính kèm

TÀI LIỆU ĐỐI TÁC

Hướng dẫn đăng ký nhận tài trợ Techsoup cho Phi lợi nhuận
Hướng dẫn đăng ký nhận tài trợ Microsoft cho Phi lợi nhuận
Những câu hỏi thường gặp (Techsoup for Nonprofits)

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Scroll to Top