CNTT&ATS CHO CÁC TỔ CHỨC PCP, PLN

TẬP HUẤN SỬ DỤNG BỘ CÔNG CỤ OFFICE 365 CHO TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Ngày 19.12.2018, tại văn phòng Microsoft Hà Nội, 35 đại diện đến từ các tổ chức phi chính phủ đã […]