Trung tâm Công nghệ Thông tin- Truyền thông Vietnet (Vietnet- ICT) được thành lập từ năm 2007, đăng ký là tổ chức khoa học công nghệ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông trực thuộc Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực nhân tài Việt Nam.

DIỄN ĐÀN THANH NIÊN QUẢN TRỊ INTERNET VIỆT NAM 2022  (thông tin cập nhật)

Tiếp nối thành công của Diễn đàn Thanh niên Quản trị Internet 2021, Trung tâm Công nghệ Thông tin Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT) cùng với Hội đồng thanh niên YIGF Việt Nam tổ chức Diễn đàn Thanh niên Quản trị Internet 2022.

Thông tin dự kiến như sau: 

  • Thời gian dự kiến: 24- 25 tháng 9 năm 2022 
  • Địa điểm dự kiến: Hà Nội, Việt Nam 

Hội đồng thanh niên YIGF Việt Nam, Hội đồng tư vấn và Nhóm đại sứ thanh niên Diễn đàn Thanh niên Quản trị Internet Việt Nam 2021 đã có những trao đổi về những chủ đề quan tâm cho Diễn đàn Thanh niên Quản trị Internet Việt Nam năm 2022.

 Những chủ đề sẽ được lựa chọn để thảo luận trong hai ngày tổ chức của Diễn đàn Thanh niên Quản trị Internet Việt Nam 2022 sẽ lần lượt là: 

  • E-commerce (Thương mại điện tử)
  • Emerging Technologies and Innovation (Các công nghệ và sáng kiến mới)
  • Data Governance (Quản trị dữ liệu)
  • Cybersecurity and Trust (An ninh mạng và sự tin cậy)
Những chủ đề được quan tâm

Năm 2022, Diễn đàn Thanh niên Quản trị Internet Việt Nam năm 2022 dự kiến sẽ có sự tham gia của các bên liên quan: Đại điện cơ quan nhà nước, Khu vực tư nhân, Tổ chức vì cộng đồng, Nhóm học giả và nghiên cứu và sự tham gia của 100 bạn đại sứ thanh niên. 

Thông tin tuyển Đại sứ thanh niên sẽ được đăng tải trên fanpage: https://www.facebook.com/yigfvietnam

Tại Việt Nam, Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông Vietnet là đơn vị bảo trợ và đại diện cho Sáng kiến YIGF Việt Nam trong mạng lưới sáng kiến IGF toàn cầu được trao quyền bởi Hội đồng thanh niên YIGF và Hội đồng tư vấn YIGF.  (The Vietnet Information Technology and Communication Center supports the YIGF Vietnam as a neutral secretariat, endorsed by the YIGF Vietnam multistakeholder organizing committee).

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP
vi