Spring Wrap Up 2021 – VIETNET NEWs

Làn sóng COVID-19 đã khiến nhiều hoạt động, học tập, sản xuất bị gián đoạn, đặt ra nhiều thách thức cho các tổ chức Phi lợi nhuận, bao gồm cả Vietnet-ICT. Nhưng đối với Vietnet-ICT, đây cũng là cơ hội để chúng tôi tiếp tục nỗ lực thực hiện và duy trì các kế hoạch,

CƠ HỘI NHẬN TÀI TRỢ KHÓA ĐÀO TẠO TẬP HUẤN VỀ AN TOÀN SỐ CHO CÁC TỔ CHỨC NGOs, NPOs

Trong khuôn khổ dự án 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐒𝐚𝐟𝐞𝐭𝐲 𝐇𝐮𝐛, Vietnet-ICT mang tới cơ hội nhận tài trợ khoá đào tạo tập huấn về an toàn số cho các tổ chức phi lợi nhuân, phi chính phủ đang hoạt động trong mọi lĩnh vực. Về khóa Tập huấn An toàn số (Digital Safetry Training) Mục tiêu: Dự

Vietnet-ICT Newsletter

Với Vietnet-ICT, năm 2020 là một năm tuy nhiều thử thách nhưng cũng rất nhiều thành tựu. Tình hình dịch bệnh đã đặt ra những thách thức cho chúng tôi khi không thể thực hiện các hoạt động trực tiếp. Nhưng cũng chính vì thế, chúng tôi càng nhận thấy tầm quan trọng của việc

After 2 years of implementation, 108,000 children from disadvantaged areas can improve their learning efficiency thanks to access to Applied Informatics and Computer Science programs.

Hanoi, April 20th, 2018 - After observing her classmate often use one hand or one finger to type, Bui Thanh Tam - student of class 9A, Thuong Coc Secondary School (Hoa Binh) programmed a learning game "Typing Practice Program". In Thai Nguyen, Hoang Duy Tien, student of 9D, Nam Hoa Secondary School, created a program called "Traffic Safety" to help his classmate learn about how to use transport safely and legally, in a more fun and accessible way than regular theory lessons.

[Job Opportunity] – Project Coordinator

Position: Project coordinator Link thông tin chi tiết: VietnetICT- TOR_project coordinator Background: Vietnet Information Technology and Communication Center (Vietnet-ICT) is a Vietnamese not-for-profit non-governmental organization working in the areas of information technology and communication. The Center was established as the Decision No. 227/QĐ-TWH dated 21 November 2007 by the Vietnam Scientific Association for Development of Talents, Human
Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP
en_US