Dự án Trẻ Em Thời Đại Số Châu Á – Thái Bình Dương (Digital Kids Asia-Pacific)

Giới thiệu chung

Dự án Kỹ năng số cho thế kỷ 21 (The Digital Readiness Academy) được triển khai bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông Vietnet phối hợp với Hội đồng Anh, dưới sự tài trợ của của Ngân hàng HSBC. Dự án được tổ chức với mục tiêu trang bị cho giáo viên và học sinh trung học cơ sở những kiến thức về kỹ năng số, hiểu biết về tài chính và các kỹ năng cơ bản để giúp các em học sinh định hướng tương lai cho bản thân và khả thích nghi trong một thế giới hậu Covid-19 với công nghệ là trọng tâm. Trong năm thí điểm, dự án được triển khai tại Hồng Kông, In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xia-a và Việt Nam với tổng ngân sách là 2.800.000 Đôla HongKong. 

Trong khuôn khổ dự án, giáo viên của các trường dự án được đào tạo trực tiếp trong hai (02) ngày, tập trung vào việc tích hợp các hoạt động kỹ năng số có sử dụng bộ kit học lập trình micro:bit trong chương trình giảng dạy để hỗ trợ phát triển ba nền tảng chính của sự phát triển của học sinh: (1) Kỹ năng nòng cốt/ kỹ năng mềm, đặc biệt là về sáng tạo, giao tiếp và hợp tác và tư duy phản biện; (2) Hiểu biết về quản lý tài chính và lập kế hoạch dự án và (3) Liên kết với doanh nghiệp thông qua tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp/ mạng lưới và các giải pháp thực tập trong doanh nghiệp. Sau khi kết thúc tập huấn, các giáo viên sẽ triển khai tập huấn lan tỏa cho các học sinh trong trường mình, sau đó thành lập và duy trì Câu lạc bộ Lập trình tại mỗi trường dự án

Mục tiêu dự án

  • Trang bị cho giáo viên kỹ năng số để hỗ trợ việc dạy học trên lớp cũng như trực tuyến
  • Cung cấp cho học sinh các kỹ năng số và ứng dụng để biết cách lập kế hoạch dự án, hiểu biết về tài chính và biết cách định hướng phát triển tương lai
  • Hỗ trợ học sinh phát triển khả năng học tập trực tuyến
  • Phát triển nguồn tài nguyên dạy và học cho các giáo viên và học sinh thông qua bộ kit học lập trình micro:bit để thích nghi hơn trong môi trường giảng dạy và học tập của thế kỷ 21

Đối tượng tham gia

  • 25 giáo viên THCS thuộc tỉnh Phú Thọ
  • 500 học sinh THCS từ 5 trường thuộc tỉnh Phú Thọ
  • 25 giáo viên THCS thuộc tỉnh Bắc Ninh
  • 500 học sinh THCS từ 5 trường thuộc tỉnh Bắc Ninh

Địa điểm hoạt động trực tiếp

  • 5 trường THCS thuộc tỉnh Phú Thọ
  • 5 trường THCS thuộc tỉnh Bắc Ninh

THUỘC CHƯƠNG TRÌNH:

Dự án này là một trong các dự án thuộc khuôn khổ chương trình:

Tài liệu đính kèm

Một số hình ảnh về dự án

Scroll to Top