Dự Án “Tăng Cường Kỹ Năng Công Nghệ Thông Tin Cho Giới Trẻ Hội Nhập Và Phát Triển”

1. Giới thiệu chung

Dự án “Tăng cường kỹ năng CNTT cho giới trẻ hội nhập và phát triển” do Microsoft tài trợ, phối hợp triển khai giữa Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông Vietnet và Cục Công nghệ thông tin (Bộ giáo dục và Đào tạo), được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt văn kiện dự án tại Quyết định số 1194/QĐ-BGDĐT ngày 13/4/2016.

Bộ tài liệu giảng dạy được ban hành Ngày 20/10/2016 theo quyết định số 4729/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ tài liệu bao gồm các chủ đề chính:

Chủ đề 1. Một số ứng dụng tin học cơ bản

Chủ đề 2. Đồ họa 2D, 3D và Dựng phim

Chủ đề 3. Lập trình 2D và lập trình 3D

Chủ đề 4. An toàn sử dụng Internet

Sau 04 năm triển khai, dự án đã tạo sức lan tỏa rộng rãi và những thay đổi đáng ghi nhận. Tại 12 tỉnh/thành phố nơi dự án được thực hiện, gần 1,500 giáo viên đã tham gia các lớp tập huấn tập trung và trực tuyến, và hơn 200.000 học sinh được làm quen với chương trình Tin học ứng dụng và Khoa học máy tính với nội dung và phương pháp đào tạo mới mẻ, hấp dẫn. Các khóa học trực tuyến dành cho giáo viên và học sinh được cung cấp trên cổng học tập trực tuyến taphuan.moet.gov.vn và trang thông tin dự án tại digitalskill.vn.

Ngoài ra, các hoạt động như Giờ Lập trình, Sân chơi giao lưu sản phẩm CNTT, Nữ sinh với công nghệ (MakeWhatNext), Du lịch hướng nghiệp, Ngày hội công nghệ dành cho thanh niên, Trường kết nghĩa…nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía các nhà trường, giáo viên và học sinh.

Đồng thời, thông qua các hợp tác với các đối tác tổ chức phi chính phủ, dự án đã mở rộng địa bàn và tăng cường tác động tới các khu vực vùng ven biển sông Hồng và sông Mekong. Dựa trên những hiệu quả tích cực của chương trình và nội dung kiến thức mang tính thực tiễn có thể áp dụng vào nhiều hoạt động trong cuộc sống, nhiều đơn vị địa phương đã chủ động triển khai tập huấn nhân rộng và duy trì dự án ngay cả khi kết thúc cho thấy tính bền vững trong dài hạn. Năm 2020, trong bối cảnh Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình Giáo dục phổ thông mới, chương trình dự án cho thấy nhiều điểm tương đồng và tiếp tục được sử dụng rộng rãi trong các nhà trường.

2. Mục tiêu

Dự án hướng đến nâng cao năng lực ứng dụng CNTT và Khoa học máy tính cho thanh thiếu niên ở những vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, mở ra cơ hội phát triển và hội nhập cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung học cơ sở, trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) thông qua các hoạt động đào tạo phát triển năng lực và nâng cao nhận thức.

3. Đối tượng tham gia

– Giáo viên khối THCS

– Học sinh khối THCS

4. Địa điểm thực hiện các hoạt động trực tiếp

Hòa Bình, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Sóc Trăng, Kiên Giang, An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh

THUỘC CHƯƠNG TRÌNH:

Dự án này là một trong các dự án thuộc khuôn khổ chương trình:

Tài liệu đính kèm

Scroll to Top