Dự án: “Nâng cao vai trò lãnh đạo nữ Việt Nam ở các Tổ chức phi chính phủ thông qua sử dụng công nghệ” (2008 – 2009)

Dự án “Nâng cao vai trò lãnh đạo nữ Việt Nam ở các Tổ chức phi chính phủ thông qua sử dụng công nghệ” được triển khai từ 1/9/2008 đến 14/9/2009. Thông qua dự án, 75 nữ lãnh đạo từ 30 tổ chức phi chính phủ đã được hưởng lợi từ chương trình, nắm vững kỹ năng sử dụng CNTT trong công việc của họ. Dự án do Internews Hoa Kỳ tài trợ.

THUỘC CHƯƠNG TRÌNH:

Dự án này là một trong các dự án thuộc khuôn khổ chương trình:

Tài liệu đính kèm

Scroll to Top