TÌM KIẾM ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BCTC 2022

find an audit unit

Nhằm mục đích minh bạch tài chính, Vietnet-ICT có nhu cầu kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với các yêu cầu chi tiết như sau:

1. Yêu cầu về năng lực

  • Là đơn vị có năng lực, uy tín, có thời gian hoạt động tối thiểu 03 năm;
  • Có mức phí kiểm toán hợp lý, cạnh tranh phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Vietnet-ICT yêu cầu;
  • Đơn vị có kinh nghiệm thực hiện kiểm toán đối với các tổ chức Phi lợi nhuận.

2. Yêu cầu về nội dung kiểm toán

  • Phạm vi kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
  • Cung cấp báo cáo kiểm toán và thư quản lý bằng tiếng Việt và tiếng Anh (05 bộ);
  • Thời gian phát hành kiểm toán: trước ngày 05/06/2023

3. Thời gian dự kiến

Từ ngày 17-24/05/2023

4. Địa điểm

Phòng 3001, Tầng 30, Tòa 34T Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

5. Hồ sơ chào giá

  • Hồ sơ pháp lý và năng lực của đơn vị kiểm toán;
  • Thư chào giá dịch vụ kiểm toán;
  • Danh sách nhân sự tham gia kiểm toán;

Đề nghị Quý Công ty quan tâm gửi hồ sơ chào giá đến Vietnet-ICT trước ngày 14/05/2023 theo địa chỉ:

Bà Nguyễn Thị Lệ – Phụ trách Tài chính – Kế toán

Điện thoại: 0978 348 810 ; Email: hckt@vietnet-ict.org

Scroll to Top