Bà Trần Thị Hoàng Trang có 02 bằng Thạc sỹ tại Pháp: Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính và kế toán quản trị tại học viện Golden Collar và Thạc sỹ chuyên ngành “Thị trường, Định chế & Tại chính” tại đại học Paris 8. Trước đó, bà tốt nghiệp cử nhân trường Đại học Ngoại Thương. Bà Trang gắn bó với Vietnet-ICT từ năm 2016, với kiến thức & kinh nghiệm đã đúc kết được trong lĩnh vực quản lý tài chính dự án và tổ chức, bà Trang mong muốn đóng góp vào sự phát triển của Vietnet-ICT, đồng thời góp phần mang lại nhiều giá tri hơn cho cộng đồng. 

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP
vi