Bà Nguyễn Thùy Hương tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành Môi trường – đại học Đông Đô năm 2007 và cử nhân Kế toán – đại học kinh tế quốc dân năm 2012. Bà có 6 năm làm việc trong bộ phận hành chính – kế toán tại Trung tâm bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD). Bà cộng tác với Vietnet-ICT từ năm 2011. Hiện tại bà Hương đảm nhận vai trò Phụ trách văn phòng, hành chính – nhân sự và hỗ trợ hậu cần cho triển khai các dự án, chương trình do Vietnet-ICT thực hiện. 

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP
vi