Bà Huệ là nhà sáng lập và giám đốc điều hành của Vietnet-ICT trong mười năm đầu. Bà Huệ chỉ đạo công tác phát triển chiến lược của tổ chức, quan hệ đối tác, huy động nguồn lực, ủng hộ việc tiếp cận các dịch vụ CNTT và kĩ năng số tới các nhóm yếu thế và thúc đẩy các sáng kiến xã hội tại Việt Nam. Từ năm 2018, bà Huệ tập trung vai trò Chủ tịch Hội đồng Trung tâm. 

Bà Huệ cũng là nhà sáng lập Trung tâm bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD), một tổ chức tiên phong về môi trường và hỗ trợ cộng đồng ven biển. Với 20 năm lãnh đạo các tổ chức, Bà Huệ hiểu biết sâu sắc về cơ chế quản trị phát triển các sáng kiến phi lợi nhuận tạo tác động sâu sắc tới cộng đồng. Gần đây, năm 2019 bà Huệ được lựa chọn tham gia chương trình lãnh đạo thuộc Quỹ Obama nhờ những thành tựu xuất sắc trong lãnh đạo các tổ chức cộng đồng.  

Trước khi thành lập Vietnet-ICT, Bà Huệ đảm nhiệm vai trò điều phối viên quốc gia cho dự án Sáng kiến Internet toàn cầu (GIPI), một dự án do Cộng đồng châu Âu tài trợ về cải thiện chính sách Internet tại Việt Nam, được triển khai bởi Internews Châu Âu (Pháp), viện Luật Oxford (Anh) và viện CNTT Việt Nam. Bà điều phối nhiều thảo luận bàn tròn dành cho chủ đề Internet cho lãnh đạo nữ  từ các tổ chức phi chính phủ, các nữ nhà báo, luật sư tại Việt Nam. Bà nhận học bổng tham gia nghiên cứu học tập chủ đề luật về CNTT tại Pháp và một số chương trình tại Trung tâm Internet Berkman – Trường Luật Harvard, Mỹ,  Diễn đàn quản trị Internet, Genever, Thụy Sỹ. Bà Huệ có thời gian ngắn làm việc tại công ty luật quốc tế Baker & McKenzie. 

Bà Huệ có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế từ Viện công nghệ châu Á (AIT), ngoài Cử nhân văn chương trường Đại Học Hà Nội, và cử nhân Khoa luật kinh tế của trường Đại học Mở Hà Nội.  

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP
vi