Trang chủ > Truyền thông

Bộ TT&TT cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho Công ty Softdreams

Posted on 21/09/2022

Posted in Youth Internet Governance Forum (YIGF)

Ngày 28/2/2020, tại Hà Nội, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (Bộ TT&TT) đã trao Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại Softdreams (EasyCA). Giấy phép có giá trị trong 10 năm, đến hết ngày 20/2/2030.

Theo Giấy phép mới được cấp, Công ty Softdreams được cung cấp dịch vụ chữ ký số cho cá nhân, tổ chức; Chứng thư số SSL dành cho máy chủ; Chứng thư số cho phần mềm và phương thức lưu khóa bí mật của thuê bao. Theo đó tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng EasyCA lưu khóa bí mất của thuê bao trong USB Token đáp ứng tiêu chuẩn FIPS PUB 140 – 2 tối thiểu mức 2. 

Softdreams trở thành đơn vị thứ 15 cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng tại Việt Nam (Nguồn ảnh: ictnews) 

Theo chia sẻ của đại diện Công ty Softdreams, doanh nghiệp này đang cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho khoảng gần 40.000 khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp và phần mềm kế toán cho khoảng 15.000 doanh nghiệp. 

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại Softdream đã trở thành đơn vị thứ 15 cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng tại Việt Nam. 15 đơn vị đã được cấp phép cung cấp dịch vụ bao gồm: VNPT-CA, BKAV-CA, FPT-CA, Viettel-CA, Safe-CA, SmartSign (VinaCA), CA2 (Nacencom), Newtel-CA, EFY-CA, TrustCA, MISA-CA, CMC-CA, NC-CA, LCS-CA và EasyCA./.