Trang chủ > Truyền thông

BẢN TIN QUÝ I, II 2021 – VIETNET NEWs

Posted on 29/09/2022

Posted in Youth Internet Governance Forum (YIGF)

Làn sóng COVID-19 đã khiến nhiều hoạt động, học tập, sản xuất bị gián đoạn, đặt ra nhiều thách thức cho các tổ chức Phi lợi nhuận, bao gồm cả Vietnet-ICT.

Nhưng đối với Vietnet-ICT, đây cũng là cơ hội để chúng tôi tiếp tục nỗ lực thực hiện và duy trì các kế hoạch, hoạt động đã đề ra, đồng thời triển khai những chiến dịch mới để đồng hành cùng cộng đồng trong tiến trình thích nghi với trạng thái bình thường mới.

Trong bản tin này, chúng tôi chia sẻ những nỗ lực của mình và các tổ chức đối tác trong việc duy trì, thích ứng, thay đổi để phát triển.