Trang chủ > Giới thiệu > Giới thiệu về tổ chức

Giới thiệu về tổ chức

Giới thiệu - Giới thiệu về tổ chức

Giới thiệu chung

Trung tâm Công nghệ Thông tin- Truyền thông Vietnet (Vietnet- ICT) được thành lập từ năm 2007, đăng ký là tổ chức khoa học công nghệ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông trực thuộc Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực nhân tài Việt Nam

Tầm nhìn

Vietnet-ICT hướng tới thu hẹp khoảng cách số, tạo cơ hội để các tổ chức và cộng đồng có cơ hội phát triển và thành công hơn.

Sứ mệnh

Vietnet-ICT hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là những nhóm yếu thế tại Việt Nam tiếp cận và hưởng lợi từ các sáng kiến số thông qua thúc đẩy đối tác và tăng cường năng lực.

Giới thiệu - Giới thiệu về tổ chức

HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Công nghệ thông tin cho thanh thiếu niên

Mục tiêu chiến lược: Môi trường giáo dục (chính quy và phi chính quy) phát triển cách tiếp cận phù hợp tạo cơ hội để cộng đồng thanh thiếu niên ở Việt Nam có hứng thú với khoa học máy tính và CNTT, được trau dồi kỹ năng CNTT để hội nhập và phát triển.

Các vấn đề: Khoa học máy tính và CNTT mới dừng lại ở thành phố. Các vùng sâu, xa và thanh thiếu niên dân tộc chưa được tiếp cận nhiều, còn khoảng cách số cần được lấp đầy. Hiện Việt Nam có hơn 300 trường dân tộc nội trú, và cách thức tổ chức học môn CNTT ở các trường phổ thông còn dừng lại ở những lý thuyết cơ bản.

Cách tiếp cận:

 • Thông qua hệ thống ngành giáo dục.
 • Tăng cường sự hứng thú cho học sinh qua các hình thức giảng dạy và sự kiện được tổ chức một cách sáng tạo.
 • Đánh giá rút kinh nghiệm trước khi mở rộng.

Hoạt động chiến lược:

 • Thông qua hệ thống ngành giáo dục.
 • Tăng cường sự hứng thú cho học sinh qua các hình thức giảng dạy và sự kiện được tổ chức một cách sáng tạo.
 • Đánh giá rút kinh nghiệm trước khi mở rộng.

1. Công nghệ thông tin cho thanh thiếu niên

Mục tiêu chiến lược: Môi trường giáo dục (chính quy và phi chính quy) phát triển cách tiếp cận phù hợp tạo cơ hội để cộng đồng thanh thiếu niên ở Việt Nam có hứng thú với khoa học máy tính và CNTT, được trau dồi kỹ năng CNTT để hội nhập và phát triển.

Các vấn đề: Khoa học máy tính và CNTT mới dừng lại ở thành phố. Các vùng sâu, xa và thanh thiếu niên dân tộc chưa được tiếp cận nhiều, còn khoảng cách số cần được lấp đầy. Hiện Việt Nam có hơn 300 trường dân tộc nội trú, và cách thức tổ chức học môn CNTT ở các trường phổ thông còn dừng lại ở những lý thuyết cơ bản.

Cách tiếp cận:

 • Thông qua hệ thống ngành giáo dục.
 • Tăng cường sự hứng thú cho học sinh qua các hình thức giảng dạy và sự kiện được tổ chức một cách sáng tạo.
 • Đánh giá rút kinh nghiệm trước khi mở rộng.

Hoạt động chiến lược:

 • Thông qua hệ thống ngành giáo dục.
 • Tăng cường sự hứng thú cho học sinh qua các hình thức giảng dạy và sự kiện được tổ chức một cách sáng tạo.
 • Đánh giá rút kinh nghiệm trước khi mở rộng.

3. Hỗ trợ cộng đồng qua hợp tác CNTT, truyền thông và khởi nghiệp

Mục tiêu chiến lược: Môi trường giáo dục (chính quy và phi chính quy) phát triển cách tiếp cận phù hợp tạo cơ hội để cộng đồng thanh thiếu niên ở Việt Nam có hứng thú với khoa học máy tính và CNTT, được trau dồi kỹ năng CNTT để hội nhập và phát triển.

Các vấn đề: các vùng có người dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn. Việc khởi nghiệp bởi chính các thành viên là người địa phương hoặc vận hành các doanh nghiệp có gắn kết mật thiết với người đia phương để tạo công ăn việc làm và cải thiện đời sống cho họ hiện cần nhiều giải pháp sáng tạo. Hạ tâng ICT đã có nhưng kỹ năng và môi trường thúc đấy cần cải thiện để tiện ích CNTT có thể mang tới cho cộng đồng qua chính những hoạt động sản xuất kinh doanh được cải thiện.

Cách tiếp cận:

 • Thông qua hệ thống ngành giáo dục.
 • Tăng cường sự hứng thú cho học sinh qua các hình thức giảng dạy và sự kiện được tổ chức một cách sáng tạo.
 • Đánh giá rút kinh nghiệm trước khi mở rộng.

Hoạt động chiến lược:

 • Thông qua hệ thống ngành giáo dục.
 • Tăng cường sự hứng thú cho học sinh qua các hình thức giảng dạy và sự kiện được tổ chức một cách sáng tạo.
 • Đánh giá rút kinh nghiệm trước khi mở rộng.
Giới thiệu - Giới thiệu về tổ chức

Thành tựu đạt được

2011
Bằng khen cho những thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển hội khoa học, phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam.
2013
Bằng khen chứng nhận hội viên tiêu biểu của hiệp hội Internet Việt Nam (VIA).
2015
Chứng nhận tổ chức gây quỹ ấn tượng do trung tâm nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) tổ chức.
2017
Bằng khen ghi nhận sự đóng góp vào sự phát triển của Hiệp hội Internet Việt Nam trong nhiệm kỳ II.
2018
Giải nhất sáng kiến truyền thông mạng xã hội xuất sắc nhất tại lễ khởi động chiến dịch "Think before you share" và NGO submit 2018.

Con số ấn tượng

Với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trên thị trường, Vietnet-ICT đã đạt được nhiều thành tựu lớn nhỏ với những con số ấn tượng.

123

Dự án

456

Khách hàng và doanh nghiệp

789

Giải thưởng

111

Đội ngũ nhân sự