Ministry of Information and Communications licensed to provide public digital signature authentication service for Softdreams Company.

On 28/2/2020, In Hanoi, the National Center for Electronic Authentication (Ministry of Information and Communications) gave license to provide public digital signature authentication service to Softdream Technology Trading and Investment Corporation (EasyCA). The license is available within 10 years until

[HN] Vietnet-ICT Tuyển Thành Viên Hội Đồng Thanh Niên Cho Diễn Đàn Quản Trị Internet YIGF 2021

Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT) được thành lập từ năm 2007, đăng ký là tổ chức khoa học công nghệ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông trực thuộc Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực nhân tài Việt Nam. Tầm nhìn: Vietnet-ICT
Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP
en_US