Trang chủ > Chương trình - Dự án > Kỹ năng số cho Thanh thiếu niên

Dự án Kỹ năng số cho thế kỷ 21

Posted on 16/01/2023

Posted in Youth Internet Governance Forum (YIGF)

Giới thiệu dự án

Dự án Kỹ năng số cho thế kỷ 21 (The Digital Readiness Academy) được triển khai bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông Vietnet phối hợp với Hội đồng Anh, dưới sự tài trợ của của Ngân hàng HSBC. Dự án được tổ chức với mục tiêu trang bị cho giáo viên và học sinh trung học cơ sở những kiến thức về kỹ năng số, hiểu biết về tài chính và các kỹ năng cơ bản để giúp các em học sinh định hướng tương lai cho bản thân và khả thích nghi trong một thế giới hậu Covid-19 với công nghệ là trọng tâm.

Hoạt động dự án

Dự án khác