Trang chủ > Chương trình - Dự án > CNTT-TT và An toàn số cho các tổ chức PCP và PLN

Dự án Digital Safety Hub

Posted on 16/01/2023

Posted in Youth Internet Governance Forum (YIGF)

Giới thiệu dự án

Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT) hợp tác cùng với Quỹ SecDev (The SecDev Foundation), một tổ chức phi chính phủ Canada khởi động dự án Digital Safety Hub tại Việt Nam với mong muốn đào tạo an toàn kỹ thuật số hướng tới trang bị cho các cá nhân và tổ chức các kiến thức từ đó cá nhân/tổ chức có thể xác định các rủi ro số của họ và biết cách bảo vệ dữ liệu số, thiết bị và tài khoản trực tuyến của họ.

Hoạt động dự án

Dự án khác