Trang chủ > Chương trình - Dự án > Kỹ năng số cho Thanh thiếu niên

Chương trình "Tư duy thời đại số"

Posted on 11/01/2023

Posted in Youth Internet Governance Forum (YIGF)

Giới thiệu dự án

Tư duy thời đại số là sáng kiến toàn cầu của Meta, đồng thời cũng là một trong những chương trình quan trọng của Meta tại Việt Nam, được khởi động chính thức vào năm 2020 nhằm cung cấp tài liệu đào tạo về kỹ năng số và an toàn Internet, hướng tới xây dựng thế hệ công dân số có trách nhiệm.

Hoạt động dự án

Dự án khác