Trang chủ > Chương trình - Dự án > Kỹ năng số cho trẻ em gái và phụ nữ > Dự án DSH

[Cơ hội việc làm] – Chuyên gia đánh giá dự án giáo dục

Posted on 10/04/2017

Posted in Youth Internet Governance Forum (YIGF)

Tổng quan Dự án

Dự án “Tăng cường kỹ năng Công nghệ thông tin cho giới trẻ hội nhập và phát triển” nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách số, khơi dậy niềm đam mê, phát triển những kiến thức và kỹ năng về khoa học máy tính, ứng dụng công nghệ thông tin cho thanh thiếu niên tại các khu vực khó khăn, đồng thời đóng góp những bài học kinh nghiệm là tiền đề mở rộng quy mô trong các giai đoạn tiếp theo.

Cụ thể, trong giai đoạn 1, sau 12 tháng triển khai từ tháng 3/2016 đến tháng 3/2017, dự án đã xây dựng được một bộ giáo trình môn Tin học trên cơ sở kế thừa chương trình tin học hiện hành và cập nhật các nội dung khoa học máy tính hiện đại, bao gồm các chủ đề: Tin học ứng dụng cơ bản, đồ họa 2D-3D và dựng phim, lập trình 2D-3D và an toàn sử dụng Internet. Trong năm học 2016 – 2017, bộ giáo trình được sử dụng để giảng dạy trong chương trình ngoại khóa tại các trường trung học cơ sở vùng xa, trường dân tộc nội trú và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn 6 tỉnh/thành phố. Hơn 300 giáo viên Tin học đã tham gia tập huấn bồi dưỡng về kiến thức và phương pháp giảng dạy chương trình này, thông qua cả hai hình thức trực tuyến và tập trung.

Định lượng

Số tỉnh thành tham gia  thí điểm

6

Số giáo viên được đào tạo phương pháp giảng dạy môn ngoại khóa

300

Số học sinh được tiếp cận phương pháp sáng tạo qua giáo viên được đào tạo

52,500

Số thanh thiếu niên được tham gia vào các sự kiện, cuộc thi và các hoạt động khác của dự án

500

Số chuyên gia tham gia vào dự án

50

Định tính

– Cải thiện chất lượng dạy và học, cách tiếp cận khoa học máy tính, CNTT cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng của dự án
– Thanh thiếu niên hứng thú với khoa học máy tính và có kiến thức, kỹ năng CNTT
– Thanh thiếu niên có định hướng tốt hơn về nghề nghiệp

Nội dung công việc
Mục đích của công việc đánh giá là phân tích các tác động và hiệu quả của dự án, nhằm đưa ra những đề xuất cải thiện chất lượng giáo trình, phương pháp giảng dạy, tổ chức thực hiện cũng như các đối tác triển khai.

Mục tiêu đánh giá cụ thể

Tỷ lệ công việc

 

 

1.      Nội dung giáo trình, phương pháp giảng dạy, tổ chức thực hiện dự án

a)      Nội dung giáo trình

–          Đánh giá sự phù hợp của nội dung chương trình với mức độ nhận thức và nhu cầu học tập của học sinh.

–          Đánh giá mức độ thành công của giáo trình trong việc xây dựng chương trình cập nhật những kiến thức công nghệ thông tin và khoa học máy tính hiện đại cho đối tượng học sinh trung học cơ sở.

–          Đưa ra khuyến nghị cần bỏ bớt/ thêm vào các nội dung/chủ đề nào.

–          Đánh giá tính hợp lý của lối diễn đạt, cách dẫn dắt vấn đề, sự phù hợp, thân thiện của giáo trình khi sử dụng đối với giáo viên và học sinh.

–          Đánh giá sự phù hợp của chương trình (nội dung, thời lượng) đối với phân phối chương trình giáo dục trung học cơ sở hiện hành.

b)      Phương pháp giảng dạy

–          Đánh giá hiệu quả của các phương pháp giảng dạy mà chuyên gia sử dụng khi tập huấn giáo viên và giáo viên sử dụng khi giảng dạy cho học sinh (học tập theo dự án, làm việc nhóm, thuyết trình sản phẩm, thúc đẩy tự học…).

–          Đưa ra nhận xét và khuyến nghị các phương pháp cần tiếp tục và phương pháp cần sửa đổi.

c)      Tổ chức thực hiện dự án

–          Đánh giá mức độ hài lòng của giáo viên trong việc quản lý thực hiện dự án, hỗ trợ triển khai từ phía các đơn vị điều phối dự án.

–          Đánh giá sự phù hợp triển khai của các địa phương và trường tham gia dự án (loại hình nhà trường, cơ sở vật chất, nhân sự…). Từ đó, đưa ra khuyến nghị lựa chọn địa bàn và trường triển khai phù hợp trong giai đoạn tiếp theo của dự án.

80%

2.      Kết quả và tác động của dự án

–          Đánh giá mức độ tác động mà dự án đã tạo ra trong lĩnh vực tăng cường kỹ năng công nghệ thông tin và khoa học máy tính cho thanh thiếu niên, đặc biệt thuộc địa bàn khó khăn.

–          Đánh giá mức độ tham gia tích cực của giáo viên, học sinh thanh thiếu niên trong các hoạt động của dự án.

–          Xác định và nêu ra các tác động ngoài chủ đích mà dự án tạo ra.

–          Xác định và đánh giá các vấn đề của dự án

–          Đánh giá kết quả đầu ra, các phát biểu hoặc ghi nhận của người tham gia về dự án

20%


Yêu cầu sản phẩm:

– Báo cáo 20 trang bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh, hoàn thành trước ngày 4/5/2017
– Thuyết trình kết quả

Phương pháp nghiên cứu:
– Phân tích số liệu
– Nghiên cứu định tính
– Báo cáo nghiên cứu.

Địa điểm:
Khảo sát được thực hiện với đối tượng giáo viên và học sinh tại 6 tỉnh/thành phố thuộc địa bàn triển khai dự án: Hòa Bình, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Kiên Giang, Sóc Trăng.

Yêu cầu kinh nghiệm:
Nhóm chuyên gia cần bao gồm các thành viên đáp ứng được các yêu cầu kinh nghiệm sau:

– Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong việc đánh giá dự án (bao gồm kinh nghiệm đánh giá định tính, định lượng).
– Kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, khoa học máy tính, hoặc phát triển giáo trình và đào tạo cho học sinh trung học cơ sở.
– Kỹ năng giao tiếp và làm việc trong một nhóm đa lĩnh vực.
– Khả năng trình bày và viết báo cáo tốt bằng Tiếng Anh, Tiếng Việt.

Quyền lợi

Gói ngân sách thực hiện từ 60 – 70 triệu, tùy theo kinh nghiệm của chuyên gia và bản đề xuất kế hoạch đánh giá dự án.

Hồ sơ ứng tuyển
Các ứng viên có thể ứng tuyển theo cá nhân hoặc theo nhóm. Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:
– Sơ yếu lý lịch mô tả kinh nghiệm làm việc (tối đa 3 trang cho 1 cá nhân).
– Thư ứng tuyển (cá nhân/nhóm).
– Đề xuất kế hoạch đánh giá dự án.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 20/4/2017

Hồ sơ vui lòng gửi tới: Ms.Phạm Thị Hiền (hienpt@vietnet-ict.org , điện thoại: 0906.223.609), cc tới: trangnm@vietnet-ict.org. Chúng tôi sẽ xem xét khi nhận được hồ sơ, và bắt đầu tiến hành các cuộc phỏng vấn những ứng viên phù hợp.
Vui lòng xem TOR chi tiết:
VietnetICT-TOR_danh gia du an giao duc_VIE.pdf
VietnetICT-TOR_Education project evaluation consultant_En.pdf

Dự án khác