Trang chủ > Chương trình - Dự án > Kỹ năng số cho trẻ em gái và phụ nữ > Dự án DSH

CƠ HỘI NHẬN TÀI TRỢ KHÓA ĐÀO TẠO TẬP HUẤN VỀ AN TOÀN SỐ CHO CÁC TỔ CHỨC NGOs, NPOs

Posted on 19/05/2021

Posted in Youth Internet Governance Forum (YIGF)

Trong khuôn khổ dự án 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐒𝐚𝐟𝐞𝐭𝐲 𝐇𝐮𝐛, Vietnet-ICT mang tới cơ hội nhận tài trợ khoá đào tạo tập huấn về an toàn số cho các tổ chức phi lợi nhuân, phi chính phủ đang hoạt động trong mọi lĩnh vực.

Về khóa Tập huấn An toàn số (Digital Safetry Training) 

Mục tiêu: Dự án không chỉ hướng tới mục tiêu gia tăng những kiến thức về an toàn kỹ thuật số, giúp các tổ chức có thể xác định các rủi ro số và biết cách bảo vệ dữ liệu số, thiết bị và tài khoản trực tuyến mà còn hướng tới phát triển những tư duy giải quyết vấn đề liên quan tới an toàn số và phát triển các kỹ năng mềm để giải quyết vấn đề. 

Cách tiếp cận: Sử dụng phương pháp CyberStar – một phương pháp đào tạo được phát triển bởi Quỹ SecDev (the SecDev Foundation), tiếp cận qua 6 mô-đun: Rủi ro số; Mật khẩu; Thiết bị; Dữ liệu; Trò chuyện số và Danh tính số. 

Quyền lợi của tổ chức khi tham gia tập huấn

  • Được tham gia khoá tập huấn về an toàn số với hướng tiếp cận mới mẻ, toàn diện của phương pháp CyberStar – một phương pháp đào tạo được phát triển bởi Quỹ SecDev (The SecDev Foundation), một tổ chức phi chính phủ của Canada.
  • Được cung cấp tài liệu đào tạo sau khoá tập huấn
  • Khoá tập huấn hoàn toàn miễn phí; mọi chi phí giảng viên, hậu cần v.v. sẽ do dự án chi trả.

Tiêu chí tuyển chọn tổ chức 

  • Các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận đang hoạt động trong mọi lĩnh vực
  • Có quan tâm, mong muốn hiểu hiểu biết về kiến thức an toàn số và xây dựng các thực hành về an toàn số trong tổ chức
  • Cam kết cử ít nhất 3 thành viên có năng lực về tư duy và nhận thức phản biện, bên cạnh việc hiểu các công cụ và ứng dụng; tham dự đủ 02 (hai) ngày tập huấn (trực tiếp/trực tuyến)
  • Cam kết tiếp tục thực hành các kiến thức đã được học sau tập huấn

Cách thức đăng ký

Tổ chức mong muốn tham gia vui lòng điền đơn đăng ký: bit.ly/DSHform và gửi thông báo tới email: anhlhd@vietnet-ict.org, Tiêu đề mail: [DSH] Đăng ký – Tên tổ chức. 

Mọi thông tin xin liên hệ: Ms. Diệu Anh – Điều phối viên dự án, SĐT: 0944 258 288, Mail: anhlhd@vietnet-ict.org 

Dự án khác