Vietnet-ICT Newsletter – Nhìn lại 2020

Với Vietnet-ICT, năm 2020 là một năm tuy nhiều thử thách nhưng cũng rất nhiều thành tựu. Tình hình dịch bệnh đã đặt ra những thách thức cho chúng tôi khi không thể thực hiện các hoạt động trực tiếp. Nhưng cũng chính vì thế, chúng tôi càng nhận thấy tầm quan trọng của việc sáng tạo trong hướng tiếp cận và ứng dụng CNTT trong tổ chức các hoạt động dự án.

Chúng tôi tin rằng, với đam mê và nhiệt huyết, chúng tôi sẽ lan tỏa những giá trị tốt đẹp và thúc đẩy những dự án để đóng góp cho cộng đồng, và để thực hiện sứ mệnh của chúng tôi: Công nghệ vì cộng đồng.

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP
vi