“Khảo sát việc sử dụng công nghệ trong các tổ chức phi lợi nhuận”
NPO (Tổ Chức Phi Lợi Nhuận) của Anh/Chị về việc tận dụng Công nghệ Thông tin như thế nào? Hãy làm khảo sát LIN-VietNet-ICT để khám phá việc đó! Chi tiết
Khảo sát sử dụng CNTT tại các tổ chức phi lợi nhuận
NPO (Tổ Chức Phi Lợi Nhuận) của bạn về việc tận dụng Công nghệ Thông tin như thế nào? Hãy làm khảo sát LIN-VietNet-ICT để khám phá việc đó! Chi tiết
Phiếu Đăng Kí Và Khảo Sát Nhu Cầu Đào Tạo
Các sinh viên/ thanh niên có mong muốn học hỏi và sử dụng các kĩ năng CNTT để tìm việc làm hoặc khởi nghiệp thành công hãy tham gia khóa học tại Trung tâm Đào tạo CNTT và Sáng kiến khởi nghiệp cho thanh niên Chi tiết
Mỹ tài trợ 124.000 đôla cho các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam hôm 13/11 trao gần 124.000 đôla Mỹ (hơn 2 tỷ đồng) cho các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam để thực hiện 12 dự án nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam. Chi tiết