Trung Tâm CNTT - Truyền thông Vietnet (Vietnet - ICT)
Địa chỉ: Phòng 3001, Tầng 30, Tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-4) 6269 4690 -
Email: contact@vietnet-ict.org