1.    Công nghệ thông tin cho thanh thiếu niên.

Mục tiêu chiến lược: Môi trường giáo dục (chính quy và phi chính quy) phát triển cách tiếp cận phù hợp tạo cơ hội để cộng đồng thanh thiếu niên ở Việt Nam có hứng thú với khoa học máy tính và CNTT, được trau dồi kỹ năng CNTT để hội nhập và phát triển.

Các vấn đề

Khoa học máy tính và CNTT mới dừng lại ở thành phố. Các vùng sâu, xa và thanh thiếu niên dân tộc chưa được tiếp cận nhiều, còn khoảng cách số cần được lấp đầy. Hiện Việt Nam có hơn 300 trường dân tộc nội trú, và cách thức tổ chức học môn CNTT ở các trường phổ thông còn dừng lại ở những lý thuyết cơ bản.

Cách tiếp cận

 • Thông qua hệ thống ngành giáo dục.
 • Tăng cường sự hứng thú cho học sinh qua các hình thức giảng dạy và sự kiện được tổ chức một cách sáng tạo.
 • Đánh giá rút kinh nghiệm trước khi mở rộng.

Hoạt động chiến lược

 • Tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng tăng cường năng lực cho nhóm thanh thiếu niên.
 • Tổ chức các sự kiện đa dạng: hội thảo, giao lưu sinh viên, talkshow, cuộc thi…
 • Tập huấn giảng viên nguồn.

2.    Công nghệ thông tin và truyền thông cho các tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ.

Mục tiêu chiến lược: Trợ giúp cộng đồng các tổ chức phi lợi nhuận và phi chính phủ ở Việt Nam làm việc hiệu quả, với trách nhiệm giải trình minh bạch nhờ các kỹ năng CNTT và truyền thông được tăng cường để hỗ trợ, chia sẻ và lan tỏa ảnh hưởng tới cộng đồng.

Các vấn đề

 • Các tổ chức phi lợi nhuận còn hoạt động đơn lẻ thiếu liên kết, nguồn lực hạn chế chưa ưu tiên đầu tư vào CNTT và truyền thông.
 • Các tổ chức phi chính phủ hiện tại thường hoạt động độc lập và ít có cơ hội kết nối.

Cách tiếp cận

 • Xây dựng mạng lưới các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận để kết nối nguồn lực.
 • Xây dựng kênh thông tin qua Newsletter, Email, Facebook, nêu rõ những lợi ích của các tổ chức khi tham dự chương trình.
 • Xây dựng thương hiệu Vietnet-ICT thành một tổ chức kết nối hiệu quả và đáng tin cậy.

Hoạt động chiến lược

 • Thực hiện các chương trình đào tạo ứng dụng CNTT và tăng cường năng lực hỗ trợ cộng đồng phi lợi nhuận ở Việt Nam.
 • Trợ giúp các tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ nhận các gói phần mềm bản quyền qua các chương trình trao tặng miễn phí và có phí.
 • Thu thập và kết nối xây dựng cơ sở dữ liệu để trao đổi trong cộng đồng phi lợi nhuận.
 • Tạo dựng kênh thông tin để các bên tương tác và trao đổi (website, Facebook)

3.    Hỗ trợ cộng đồng qua hợp tác CNTT, truyền thông và khởi nghiệp.

Mục tiêu chiến lược: Cộng đồng yếu thế tham gia đời sống kinh tế tại các tỉnh thành trong cả nước (dân tộc thiểu số, phụ nữ đơn thân, nghèo…) được gắn kết với doanh nghiệp và hỗ trợ tham gia và hưởng lợi trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dịch vụ nhờ tiện ích của ICT

Các vấn đề: các vùng có người dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn. Việc khởi nghiệp bởi chính các thành viên là người địa phương hoặc vận hành các doanh nghiệp có gắn kết mật thiết với người đia phương để tạo công ăn việc làm và cải thiện đời sống cho họ hiện cần nhiều giải pháp sáng tạo. Hạ tâng ICT đã có nhưng kỹ năng và môi trường thúc đấy cần cải thiện để tiện ích CNTT có thể mang tới cho cộng đồng qua chính những hoạt động sản xuất kinh doanh được cải thiện.

Cách tiếp cận

 • Sử dụng mạng lưới địa phương.
 • Gắn kết với các bên liên quan có chung sứ mệnh.
 • Sử dụng triệt để tiện ích CNTT.

Hoạt động chiến lược

 • Nghiên cứu khảo sát nhu cầu khởi nghiệp tại địa phương, tìm ra các khoảng trống năng lực và kết nối
 • Tăng cường năng lực thông qua tập huấn đào tạo truyền thông nhắm vào các nhóm đối tượng
 • Tạo môi trường thuận lợi qua các hành động kết nối
Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP
vi