Liên minh các tổ chức PCP Việt Nam (VNGOA)  
Cập nhật: 14/11/2012
Lượt xem: 6022
Tầm nhìn, sứ mệnh

Tăng cuờng năng lực, vị thế và tác động của các VNGO trong sự nghiệp phát triển xã hội

Ban Điều hành: gồm 07 thành viên đều là những Giám đốc của những tổ chức phi chính phủ Việt Nam có uy tín

Số luợng thành viên: Tính đến thời điểm 30/03/2011, VNGOA có 32 thành viên trong đó có 06 cá nhân và 06 quan sát viên
 

Năng lực cốt lõi

- Năng lực chuyên sâu: VNGO gồm 3 Tiểu ban:
+ Tiểu ban 1:
+ Tiểu ban 2:
+ Tiểu ban 3:
Với những năng lực trong những lĩnh vực liên quan như mô hình BĐKH, quản trị tổ chức PCP, can thiệp sớm trẻ tự kỷ, giáo dục không chính quy cho người bị nhiễm HIV/AIDS...

- Năng lực điều phối: điều phối cách thành phần tham gia khác nhau như cộng đồng, những nhà làm chính sách, lãnh đạo cấp địa phương...

- Năng lực vận động chính sách: trong các lĩnh vực BĐKH, sự tham gia của cộng đồng, quản trị môi trường

- Năng lực huy động cộng đồng: mô hình cụ thể, chiến dịch truyền thông, giáo dục nhận thức, tập huấn kỹ năng

Một số ví dụ điển hình

- Trung tâm nghiên cứu môi trường và biến đổi khí hậu

Trung tâm đã thực hiện nhiều dự án điều tra, đánh giá thực trạng đồng thời tổ chức nhiều khoá đào tạo kỹ năng cho những người quản lý cũng như những sinh viên đại học( VD: Điều tra, đánh giá tác động dến môi trường gây bệnh ung thư tại các làng ung thư tại làng ung thư xã Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn và xã Diễn Hải, Diễn Châu tỉnh Nghệ An – 500 triệu đồng; Khóa đào tạo nhanh về Phương pháp kiểm soát nhanh hiện trạng ô nhiễm môi trường nước sinh hoạt nông thôn – 200 triệu đồng...)

Số lượng dự án trong 3 năm (2008 – 2010) la 5 dự án với tổng kinh phí lên tới gần 1,4 tỷ đồng

- Trung tâm hỗ trợ giáo dục chinh quy và phát triển cộng đồng (CENEV)

Mục đích của CENEV là hỗ trợ, giúp đỡ cho các hoạt động giáo dục không chính quy ở Việt Nam, bao gồm giáo dục xóa mù chữ, sau xóa mù chữ, các khóa huấn luyện cập nhật cho vị thành niên, thanh niên và người lớn về các lĩnh vực giáo dục, sức khỏe, bình đẳng giới, phòmg chống ma túy, HIV/AIDS, nâng cao thu nhập, phát triển cộng đồng, v.v

Một số dự án điển hình của CENEV: Giáo dục và dạy nghề cho trẻ em là con những người có HIV/AIDS, 2006-2008. Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo (400 triệu đồng); Giáo dục, truyền thông về an toàn giao thông đường bộ trên quốc lộ 6, thuôc tỉnh Hòa Bình, 2008-2009, nguồn Ngân hàng Thế giới (270 triệu đồng)

Mục tiêu tác động của CENEV là khoảng 3000 cộng đồng, 100 cán bộ cấp trung và khoảng 3-4 cán bộ trung ương. Tổng kinh phí trong 3 năm (2008 – 2010) là 670 triệu đồng

- Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT)

Vietnet ICT tác động chủ yếu vào nhóm lãnh đạo cấp trung là những tổ chức phi chính phủ (khoảng 100 tổ chức) và lãnh đạo cấp Trung ương (3-4 nguời), tập trung vào đào tạo những kỹ năng về CNTT và truyền thông; quản trị tổ chức; quản lý và lãnh đạo.

Trong 3 năm (2008 – 2010) Vietnet-ICT đã thực hiện 4 dự án với tổng kinh phí là 65.000 USD