Danh sách dự án đã thực hiện  
Cập nhật: 13/09/2012
Lượt xem: 17113
STT
Tên dự án
Tên tiếng Việt
Nhà tài trợ
Nội dung tóm tắt
 1
Thời gian 04/2012 đến 02/2014

Capacity building for youth through Technology based training and innovation to increase their employment opportunities
Tăng cường năng lực cho thanh niên thông qua các khóa đào tạo công nghệ thông tin và phát triển các sáng kiến khởi nghiệp (gọi tắt là Trung tâm Đào tạo CNTT và Sáng kiến khởi nghiệp cho thanh niên) MicrosoftNâng cao năng lực về công nghệ thông tin và kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên nhằm tăng cường cơ hội việc làm cho giới trẻ.
2
Thời gian 09/2010 đến 12/2011

 
Network of Women Social Entrepreneurs for Vietnamese NGO Sustainability
Mạng lưới các nữ doanh nhân xã hội làm công tác quản lý tổ chức phi chính phủ Đại sứ quán Hoa Kỳ
Nâng cao tính bền vững của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam thông qua tăng cường năng lực quản lý của các lãnh đạo nữ  các tổ chức phi chính phủ về các kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và cách tiếp cận doanh nhân xã hội
3
Thời gian 06/2010 đến 09/2010

Feasibility study Digital Divide Data (DDD) – Entry to Vietnam for social impact expansionNghiên cứu Tính khả thi khi áp dụng mô hình của Digital Divide Data (DDD) để mở rộng tác động xã hội tại Việt NamDigital Divide Data (DDD)DDD - DIGITAL DIVIDE DATA- là một tổ chức phi chính phủ chuyên về số hóa hoạt động phi lợi nhuận tạo cơ hội việc làm cho các thanh thiếu niên khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn, dạy và đào tạo các kỹ năng cần thiết để họ có thể làm việc được cho môi trường CNTT và số hoá quốc tế để phục vụ các khách hàng.  Nghiên cứu này cũng làm rõ nhu cầu số hóa tại Việt nam,  nhu cầu việc làm của thanh niên từ các hoàn cảnh khó khăn và đề xuất các hình thức tiếp cận một cách hiệu quả nhất và bền vững nhất đối với DDD.
4
Thời gian 01/09/2008 đến 14/08/2009

Supporting Vietnamese Women NGO Leaders’ Voices through Technology Use
Nâng cao vai trò lãnh đạo nữ Việt Nam ở các Tổ chức phi chính phủ thông qua sử dụng công nghệInternews Network Hoa KỳNâng cao năng lực sử dụng công nghệ thông tin của các lãnh đạo nữ của 30 tổ chức phi chính phủ Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam.