Hướng dẫn đăng ký Canva for Nonprofis

Bước 1: Kiểm tra xem tổ chức mình có nằm trong những tổ chức được Canva hỗ trợ trong chương trình này không. Tại Việt Nam, dành cho các tổ chức, hiệp hội đã đăng ký hoạt động; theo Quy định về hiệp hội (Nghị định 45 (2010); theo Nghị định 148 (2007) đối với

Hướng dẫn đăng ký Techsoup for Non-profits

TechSoup hợp tác với những đối tác địa phương trên khắp thế giới để xác minh các tổ chức phi lợi nhuận. Đối tác của TechSoup kiểm tra thông tin pháp lý và thông tin về chương trình liên quan đến tổ chức của bạn để xác minh tổ chức của bạn đúng là tổ
Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP
vi