Tuyển dụng tư vấn xây dựng website dự án Technology for Social Impact

Tổng quan về dự án Cả nước hiện có hơn 1300 tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực từ cứu trợ nhân đạo đến môi trường, công nghệ thông tin, y tế công cộng, giáo dục, tài chính vi mô, sở hữu trí tuệ..v.v.. phục vụ hàng triệu người yếu thế,

Giới thiệu chung

Trung tâm Công nghệ Thông tin- Truyền thông Vietnet (Vietnet- ICT) được thành lập từ năm 2007, đăng ký là tổ chức khoa học công nghệ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông trực thuộc Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực nhân tài Việt Nam. Tầm nhìn:
Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP
vi