Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT) sau đây gọi là Vietnet-ICT cam kết sử dụng thông tin bạn cung cấp một cách có trách nhiệm. 

Chính sách bảo vệ thông tin này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin Vietnet-ICT thu thập, lý do thu thập và cách Vietnet-ICT quản lý cũng như sử dụng thông tin đó. 

Chính sách bảo vệ thông tin này áp dụng cho tất cả các giao dịch giữa bạn với Vietnet-ICT. Cung cấp thông tin cá nhân cho Vietnet-ICT cũng đồng nghĩa với việc thông tin của bạn được thu thập, lưu giữ, sử dụng và quản lý như được nêu trong Chính sách bảo vệ thông tin này.

1.Thu thập thông tin 

Các loại thông tin cá nhân mà Vietnet-ICT thu thập phụ thuộc vào bản chất hợp tác của bạn với Vietnet-ICT. Nhìn chung, Vietnet-ICT thu thập thông tin cá nhân, để cung cấp các hỗ trợ và dịch vụ cho bạn:

 • Bởi vì bạn tình nguyện viên của Vietnet-ICT
 • Bởi vì bạn là một trong những nhà cung cấp dịch vụ của Vietnet-ICT 
 • Bởi vì bạn là một trong những đối tác của Vietnet-ICT
 • Bởi vì bạn là một người tham gia vào các dự án của Vietnet-ICT

Vietnet-ICT sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích hoạt động của Vietnet-ICT khi:

 • Có sự đồng ý rõ ràng (hoặc ngụ ý) của bạn
 • Việc sử dụng thông tin đó không vi phạm pháp luật

Thông tin cá nhân mà Vietnet-ICT thường thu thập bao gồm:

 • Thông tin liên hệ (tên, địa chỉ, email, số điện thoại)
 • Đơn vị công tác của bạn 
 • Chi tiết thanh toán (tài khoản ngân hàng) nếu bạn là chuyên gia hoặc các nhà cung cấp dịch vụ
2. Cách Vietnet-ICT thu thập thông tin cá nhân

Vietnet-ICT có thể thu thập thông tin cá nhân về bạn theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

 • Trực tiếp từ bạn 
 • Trực tiếp bao gồm tại đơn vị làm việc hoặc các chuyến thực địa, công tác
 • Bằng văn bản, bao gồm thông qua các mẫu đăng ký từ địa phương
 • Qua internet, bao gồm thông qua trang web, email, khảo sát trực tuyến và biểu mẫu
3. Cách Vietnet-ICT lưu trữ thông tin cá nhân của bạn

Vietnet-ICT lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trên máy tính, nền tảng đám mây và dưới dạng giấy tờ. 

Vietnet-ICT thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị đánh cắp, truy cập trái phép hoặc bị tiết lộ bằng cách sử dụng công nghệ và quy trình tiêu chuẩn bao gồm: 

 • Phân quyền truy cập dữ liệu: Chỉ những cán bộ có thẩm quyền và liên quan mới được tiếp cận dữ liệu cung cấp bởi bạn. 
 • Lưu trữ tại điện toán đám mây có mã hoá: Toàn bộ dữ liệu dưới dạng điện tử của bạn đều được Vietnet-ICT lưu trữ tại dịch vụ điện toán đám mây có mã hoá. 
4. Mục đích Vietnet-ICT thu thập, giữ, sử dụng thông tin cá nhân

Vietnet-ICT thu thập, giữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để hoàn thành các công việc cốt lõi và quan trọng, bao gồm: 

 • Báo cáo cho nhà tài trợ và các bên liên quan trực tiếp tới hoạt động
 • Làm việc với các đối tác
 • Gửi thư, email hoặc bản tin về các chương trình, dự án có thể hỗ trợ được những người có nhu cầu
 • Nâng cao nhận thức về các chủ đề, lĩnh vực mà Vietnet-ICT đang triển khai
 • Cung cấp biên lai thuế
 • Giải quyết các yêu cầu
 • Giải quyết các khiếu nại
5. Những thay đổi về chính sách bảo mật

Chính sách bảo vệ thông tin này sẽ được xem xét và cập nhật định kỳ hàng năm. Chính sách bảo vệ thông tin hiện tại của có sẵn trên trang web của Vietnet-ICT.

6. Thông tin liên hệ

Trung tâm Công nghệ – thông tin Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT)

Địa chỉ: P.3001, tòa 34T, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội

SĐT: +8424 62694690

Email: contact@vietnet-ict.org

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP
en_US