[JOB OPPORTUNITY] WEBSITE BUILDING CONSULTANT FOR "TECHNOLOGY FOR SOCIAL IMPACT" PROJECT

Vietnam currently has more than 1300 non-governmental organizations working in humanitarian aid to the environment, information technology, public health, education, microfinance, and intellectual property... saving millions of disadvantaged, remote and poor ethnic minorities or vulnerable communities from natural disasters and climate change.

Lĩnh vực hoạt động

1. Công nghệ thông tin cho thanh thiếu niên. Mục tiêu chiến lược: Môi trường giáo dục (chính quy và phi chính quy) phát triển cách tiếp cận phù hợp tạo cơ hội để cộng đồng thanh thiếu niên ở Việt Nam có hứng thú với khoa học máy tính và CNTT, được trau dồi

Introduction

Trung tâm Công nghệ Thông tin- Truyền thông Vietnet (Vietnet- ICT) được thành lập từ năm 2007, đăng ký là tổ chức khoa học công nghệ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông trực thuộc Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực nhân tài Việt Nam. Tầm nhìn:
Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP
en_US