MRS. NGUYỄN THU HUỆ

Chủ tịch Hội đồng trung tâm

MRS. NGÔ MINH TRANG

Giám đốc

MRS. NGUYỄN THÙY HƯƠNG

Chánh văn phòng

MRS. TRẦN THỊ HOÀNG TRANG

Kế toán

MS. PHẠM THỊ HIỀN

Quản lý Đào tạo và dự án

MS. NGUYỄN THỊ LỆ

Điều phối viên dự án và truyền thông

MS. PHẠM LINH TRANG

Cán bộ dự án

MS. LÊ HOÀNG DIỆU ANH

Cán bộ dự án

MS. PHÍ MINH HUỆ

Trợ lý Hành chính – Kế toán

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP